שער הדולר בשפל – שוב

אין בכוונתי בפוסט הזה לנסות לחזות את העתיד בכל הנוגע לשער הדולר. מה גם שאני גורס שבתחום ההשקעות חיזוי שערי מט”ח כמעט ובלתי אפשרי.

בניגוד לעסק חי ונושם, שמוכר, קונה, מרוויח ומחלק דיבידנד, אין יכולת אמיתית לטעמי להגיע לאותה רמת ניתוח למטבעות. אולי יותר נכון לכתוב שישנן דרכים לבדוק ולנתח אך רמת הדיוק פחותה לאין שיעור אל מול ניתוח דוח של פירמה או של מדינה.

אך לא מזמן נשק שער הדולר לרמה של מעל 4 שקלים ואילו כיום שער הדולר עומד על פחות מ – 3.7 שקלים לדולר אמריקאי אחד. הכיצד?

שער הדולר נקבע על ידי מספר רב של פרמטרים:

  1. ריבית
  2. מצב מאקרו
  3. מדיניות פיסקלית
  4. מדיניות מוניטרית
  5. ציפיות לעתיד
  6. ובישראל – גם המצב הביטחוני

התקיפה שהיתה או לא היתה בסוריה בשבוע שעבר היתה אמורה על פניו לשחרר גל עליות בשער הדולר לאור הידרדרות ביטחונית. זה לא קרה ושער הדולר אף ירד אל מול השקל.

משקיעים שאינם תלויי מטבע אלא רק סוחרים בו לשם מסחר והפקת רווחי הון רואים לנגד עינהם בעיקר את גובה הריבית שניתן לקבל על ההשקעה. במקרה של השקל מול הדולר – ישנה עדיפות ברורה להחזיק שקלים (ריבית בנק ישראל 1.75%) אל מול החזקה של דולרים אמריקאים (ריבית הפד 0-0.25%).  אם אין חשש לאירועים שיכולים לדרדר את המצב הכלכלי במדינה ומנגד יש שליטה על יעדי האינפלציה (ששוחקת את ההחזקה השקלית) אזי החזקה של שקלים מניבה ריבית עדיפה משמעותית אל מול הדולר.

ברגע שהציפיות לעליית ריבית בארה”ב יעלו כך האפשרות של נהירה חזרה אל הדולר תלך ותגדל. מנגד, ציפיות לשינוי מדיניות בנק ישראל בכל הקשור לריבית (האם תיתכן עליה בריבית בנק ישראל?!) תעלה את השקל מול הדולר (ניתן יהיה לקבל ריבית גבוה יותר עבור השקל אל מול הדולר).

ישנם לא מעט שחקנים שהשינויים בשערי החליפין משפיעים עליהם: יבואנים, יצואנים, חברות רב לאומיות ועסקים המשלמים או מקבלים תמורה דולרית.

דוגמא לשערי ריבית גבוהים ניתן לזהות בברזיל שם הריבית הנקבעת ע”י הבנק המרכזי ועומדת על קצת יותר מ – 7%. משקיעי מט”ח הסבורים כי אין סכנה כלכלית בהשקעה בברזיל (העברה פיזית של השקעות למטבע הברזילאי) יעדיפו לקבל ריבית גבוה על ריאל ברזילאי על פני ריבית נמוכה בדולר האמריקאי. ריבית גבוה משמעה – העדפה להחזיק מטבע מקומי ולא זר. בעבר עמדה הריבית בברזיל על 12% והירידה בשערי הריבית החלישה גם את הריאל.