חיסכון בעמלות הקשורות בתיק ההשקעות

מרבית המשקיעים מנהלים את ההשקעות שלהם באמצעות הבנקים המסחריים – פועלים, לאומי, מזרחי, דיסקונט, איגוד, מרכנתיל, ערבי ישראלי (שכחתי בנק?).

חלק אחר של המשקיעים, קטן בהרבה, עושה שימוש בחשבונות עצמאיים להשקעה בפלטפורמה המוצעת ע”י בתי ההשקעות הגדולים. המדובר בחשבון השקעות דרכו מבצע המשקיע את פעילותו ללא כל התערבות מצד בית ההשקעות. כמובן שבמקרה זה יש להוציא את הכסף מחשבון הבנק ולהעבירו לחשבון בית ההשקעות.

הצורך בחשבון השקעות ידוע – מהווה צינור להעברת הוראות השקעה. לא ניתן להעביר הוראות ללא צינור ולא ניתן להחזיק את הכסף בבית ולהשקיע אותו בבורסה.

אז הצורך בחשבון השקעות הובהר וידוע.

על כל פעולה, אם יזומה ואם אוטומטית, משלם בעל תיק ההשקעות עמלה וכך יש ערך מוסף רב מאוד בכל הנושא של חישובי תשואה ועד כמה העמלה נוגסת בתשואת תיק ההשקעות.

לאלו השואלים מהי פעולה אוטומטית – למשל, תשלום דיבידנד. ניכנס כסף לחשבון לאל התערבות חיצונית. למשל, ריבית המשולמת על אגרת חוב. ניכנס כסף לחשבון ללא התערבות חיצונית.

בבנקים ישנן 2 סוגי עמלות עיקריות: עמלת קניה ומכירה של ני”ע ועמלת דמי ניהול (דמי שמירה) וההבדל בין העמלות מהותי וחשוב.

סכום עמלת קניה או מכירה היא פועל יוצא של כמה פעולות מבצעים בתיק ההשקעות. מיעוט פעולות יגרור סכום עמלה לא גבוה. מאידך, עמלת דמי ניהול (דמי שמירה) היא עמלה היסטורית המוכלת על תיק ההשקעות בין אם בוצעו פעולות השקעה ובין אם לאו.

עמלת דמי ניהול (דמי שמירה) נקבעת כשיעור מסויים מערכו של תיק ההשקעות וניגבת פעם ברבעון. מאחר ומדובר בעמלה הנקבעת כשיעור משווי התיק, ככל שתיק ההשקעות יהיה גדול יותר כך סכום העמלה יהיה גבוה יותר.

המשקיעים הבוחרים לעבוד ולהשקיע באמצעות חשבון עצמאי בבית השקעות (כפי שפורט מעלה) ישלמו דמי ניהול בסכום קבוע ולא כשיעור משוויו. מכאן ניתן להסיק כי תיק השקעות קטן כגדול ישלמו אותם דמי ניהול (נע בין אפס ל-30 ש”ח לחודש). כמו כן, במרבית המקרים גם עמלות קניה ומכירה יהיו נמוכות משמעותית בהשוואה למערכת הבנקאית. החיסרון היחידי לטעמי נובע מהעובדה שמרבית המשקיעים חוששים להוציא את כספם מהבנק ולהעבירו לחשבון עצמאי בבית השקעות.

החששות אינן סיבה לשלם עמלות גבוהות על אחזקת תיק השקעות.

כחלק מפעולותיי עבור הלקוח אני פועל ביתר שאת להוריד עד כמה שניתן את העמלות השונות הניגבות ע”י הבנק בכל הנוגע לתיק ההשקעות.

דוגמא בולטת מהשבוע האחרון: לקוח שלי ושל בנק מסויים שילם עמלה של 0.3% דמי ניהול תיק השקעות. לאחר מו”מ לא ארוך ירדו דמי הניהול לרמה של 0.1%.

בחישוב שנתי, בתיק השקעות בשווי מיליון שקלים, מדובר בחיסון של 2,000 ש”ח לשנה (במקום לשלם 0.3% שהם 3,000 ש”ח ישלם הלקוח רק 0.1% שהם 1,000 ש”ח).

גם חיסכון בעמלת קניה ומכירה יכולה להניב תוצאות דומות. בשורה התחתונה ניתן לחסוך אלפי שקלים בשנה שלא ייגרעו מהתשואה בסוף שנה. לא קל לייצר תשואה ולכן החיסכון בעמלות ראוי להתייחסות ולטיפול ממוקד.