שינויי ריבית וההשפעה על אגרות החוב הממשלתיות

מרבית תיקי ההשקעות, בארץ ובעולם, מושתתים על אחזקה ניכרת באגרות חוב ממשלתיות התופסות את החלק הסולידי בתיק ההשקעות.

שינויי ריבית הן הגורם העיקרי המשפיע על מחיר אגרות החוב והבולטות באה לידי ביטוי בשנים האחרונות.

מתווה ריבית בנק ישראל היורד האיץ משמעותית את העליה במחירי אגרות החוב והירידה בתשואות ונישאלת השאלה האם המצב ימשך.

הירידה בריבית באה לידי ביטוי באופן בולט באגרות החוב הממשלתיות הארוכות – שהרי ככל שהמח”מ (משך חיים ממוצע) ארוך יותר כך ההשפעה של הריבית גדלה.

אגרות חוב ממשלתיות שקליות ארוכות רשמו בשנת 2012 תשואות גבוהות מאוד וגם חלקן של האגרות חוב במח”מ בינוני לא ניפקד.

נשלאת השאלה האם המומנטום החיובי ימשך גם בשנת 2013. האם רווחי ההון באגרות החוב הממשלתיות, הן בצמודות והן השקליות, ימשכו באותה עוצמה.

על פי בנק ישראל, הציפיה היא להתייצבות כלכלית במשק ולכן הסבירות להמשך הורדות הריבית הולך ופוחת. בשיקלול האפשרויות לאן פני הריבית – הצפי נוטה יותר לעליה מאשר להורדה נוספת. במצב של ציפיות למתווה ריבית עולה יפגעו ראשונות אגרות החוב הארוכות ותשואתן תעלה. כמובן שהדבר יגרור הפסדי הון.

עם זאת, ישראל אינה אי בודד ולכן אירועי הריבית הגלובלים יכולים להשפיע אף הם. בארה”ב למשל, ריבית הבנק הפדרלי עומדת סביב האפס (0-0.25%) ועל אף שנגיד הבנק האמריקאי הצהיר כי עדיין אינו רואה מקום להעלות ריבית – הסבירות לעליה בריבית עולה על הסבירות להורדה (אם כי לא ניתן להוריד ריבית אל מתחת לאפס). כמו כן, הצהרה נוספת של הנגיד האמריקאי היתה כי כל עוד רמת האבטלה אינה יורדת אל מתחת ל – 7% הוא אינו מתכוון להעלות את הריבית.

תשואות אג”ח ממשלתי נכון להיום:

צמוד שקלי
שנה -0.70% 1.80%
כ-5 שנים 0.40% 2.80%
כ-10 שנים 1.60% 4%

 

לסיכום:

שינוי מתווה ריבית כך שהריבית במשק תחל לעלות ואף ציפיות לעליית ריבית יכולה לפגוע באופן מהותי בחלק הסולידי של התיק (במרבית המקרים זה חלקו הגדול של תיק ההשקעות) במיוחד בכל הקשור לאגרות החוב הארוכות. לאור האמור נידרשת זהירות ראויה בהתייחסות למרכיב החוב בתיק ההשקעות.