בחינה אקראית של ביצועי קרנות נאמנות

להלן נתונים על מספר קרנות נאמנות של בתי ההשקעות המובילים

 הרעיון הוא להראות כי קרנות הנאמנות אינן מצליחות להשיג תשואות כפי שהן מבטיחות למשקיעים על אף שיש מחלקת מחקר גדולה, הרבה אנליסטים ופרסום רב.

כיצד יודעים זאת?

נתוני הקרנות מתפרסמים באתרי האינטרנט ובעיתונות והם נתונים ‘ציבוריים’. ניתן למדוד בכל רגע נתון מה ביצועי קרן הנאמנות ומה ביצועי המתחרים (קרנות אחרות) ומה ביצועי מדד היחס.

עוד נקודה חשובה מאוד היא דמי הניהול אותם גובה קרן הנאמנות – בדר”כ גבוהים מאוד בכל הקשור למניות או שילוב מניות. אם קרן נאמנות מצליחה להשיג תוצאות סבירות ביחס למדדי היחס כאשר עמלת דמי הניהול גבוה זה פוגע בלקוח.

הבחירה בקרנות הינה אקראית לחלוטין. סביר להניח שכל חברה המנהלת קרנות נאמנות תמצא את הקרן המנצחת שלה עם תוצאות מעולות. לכן החברות מנהלות קרנות נאמנות רבות כ”כ.

 לכל קרן יש 2 מדדי יחס:

 1. מה ביצועי \ תשואות הקרן מול הקרנות האחרות שדומות לה – משפחת הקרנות \ ממוצע לענף

 2. מה ביצועי \ תשואות הקרן מול מדד היחס שהקרן בחרה

קרנות – מדדי יחס ותשואות ב-12 החודשים שחלפו

 

 1. דש נבחרת תל אביב 100 – מס’ קרן – 5106075 – דמי ניהול בקרן – 3.05%

קרן הנאמנות משקיעה במניות מדד ת”א 100 ומדד היחס שלה הוא ‘מדד ת”א 100’

תשואות:

הקרן – 5.82%

ממוצע לענף – 7.77%

מדד ת”א 100 – 7.19%

 1. דש מניות – מס’ קרן – 5126529 – דמי ניהול בקרן – 3.05%

קרן נאמנות המשקיעה בכלל המניות בבורסה ומדד היחס שלה הוא ‘מדד המניות הכללי’

תשואות:

הקרן – 2.71%

ממוצע לענף – 12.61%

מדד המניות הכללי – 4.48%

 1. פסגות מעו”ף – מס’ קרן – 5100508 – דמי ניהול בקרן – 2.32%

קרן נאמנות המשקיעה במניוות הנסחרות במדד ‘ת”א 25’

תשואות:

הקרן – 9.26%

ממוצע לענף – 7.13%

מדד ת”א 25 – 9.08%

 1. פסגות תיק מניות ישראל – מס’ קרן – 5115860 – דמי ניהול בקרן – 1.52%

קרן נאמנות המשקיעה במניות בישראל ומדד היחס שלה הוא ‘מדד ת”א 100’

תשואות:

הקרן – 0.93%

ממוצע לענף – 12.61%

מדד ת”א 100 – 7.19%

 1. מיטב נדל”ן – מס’ קרן – 5104203 – דמי ניהול בקרן – 3.02%

קרן נאמנות המשקיעה במניות ממגזר הנדל”ן ומדד היחס שלה הוא ‘נדל”ן ובינוי’

תשואות:

הקרן – 11.59%

ממוצע לענף – 14.93%

מדד נדל”ן ובינוי – 15.66%

 1. מיטב עוקבת ללא מניות – מס’ קרן – 5103767 – דמי ניהול בקרן – 1.11%

קרן נאמנות המשקיעה באגרות חוב מסוגים שונים ומדד היחס שלה הוא ‘אג”ח כללי’

תשואות:

הקרן – 3.87%

ממוצע לענף – 7.98%

מדד אג”ח כללי – 7.37%

 1. אנליסט אג”ח מדינה ללא מניות – מס’ קרן – 5114343 – דמי ניהול בקרן – 1.02%

קרן נאמנות המשקיעה באגרות חוב ממשלתיות ומדד היחס שלה הוא ‘ממשלתי כללי’

תשואות:

הקרן – 6.25%

ממוצע לענף – 5.19%

מדד ממשלתי כללי – 6.3%

 1. אנליסט אג”ח חברות +30 – מס’ קרן – 5120894 – דמי ניהול בקרן – 2.27%

הקרן משקיעה באג”ח קונצרני ומניות ומדד היחס שלה הוא ‘קונצרני כללי’

תשואות:

הקרן – 6.31%

ממוצע לענף – 7.53%

מדד קונצרני כללי – 9.27%

 1. מגדל אג”ח ללא מניות – מס’ קרן – 5104831 – דמי ניהול בקרן – 1.02%

הקרן משקיעה באגרות חוב בישראל ומדד היחס שלה הוא ‘אג”ח כללי’

תשואות:

הקרן – 3.61%

ממוצע לענף – 9.01%

מדד אג”ח כללי – 7.37%

מסקנות:

ניתן לזהות כי למרות יחסי הציבור של קרנות הנאמנות המנוהלות ע”י בתי ההשקעות הגדולים בישראל ולמרות מחלקות המחקר והאנליזה עם שלל האנליסטים שלהם – הם לא מצליחים לייצר ללקוח רווח משמעותי ללקוח ובמרבית המקרים אף לגרום לו להפסדים מול מדדי היחס שהקרנות קבעו מראש. לצד אי ההצלחה גוזרות קרנות הנאמנות דמי ניהול שמנים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן-
“המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של
גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או
מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות
ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו
המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי
ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או
פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק
ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך
זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים
בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או
היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ
השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו
מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו
מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח
מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל
מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ
השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו
מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד.
גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש
במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי