היתרונות ביועץ השקעות פרטי

פרטים יועץ פרטי יועץ בבנק בית השקעות
צורך ברישיון כן כן כן
העדפת ניירות ערך לא כן כן
אובייקטיביות מלאה לא לא
אי-תלות כן לא לא
זמינות ללקוח 24\7 שעות פעילות שעות פעילות
מחוייבות  רק ללקוח לבוס הישיר לבוס הישיר
קבלת עמלות על פעילות לא כן כן
דמי הפצה על קרנות לא כן כן
שכר היועץ רק מהלקוח מהבנק מבית ההשקעות
אי שביעות רצון הלקוח יעזוב ישאר בבנק יעזוב
חשיפה למחקר\אנליזה כן כן כן