שווי של מעל 6,000 ש”ח למניה בודדת

בבורסה של תל אביב נהוג לנקוב במחיר המניה באגורות. המשמעות, כאשר מצויין מחיר של 14,780 נקודות (מניית טבע) השווי בשקלים הינו 147.8 ש”ח למניה אחת.

בבורסה האמריקאית המניות נקובות דולר וכך – מניות חברת ברקשייר האתווי (Berkshire Hathaway Inc) נסחרת בשער104 – שהם 104 דולר למניה בודדת.

בבורסה בישראל מרבית המניות נסחרות בשווי של שקלים בודדים למניה (לאחר תרגום מאגורות)  לדוגמא: בזן – 198 אג’, לאומי – 1327 אג’, אפריקה – 926 אג’, בזק – 468 אג’.

ישנן מספר מניות חריגות הנסחרות בשער אבסולוטי גבוה מאוד כמו למשל מניות חברת ‘דלק קבוצה’ הנסחרות בשער 99,000 נקודות שהם 99,000 אג’ שהם 990 ₪ למניה בודדת. או כמו למשל מניות ‘החברה לישראל’ הנסחרות בשער של 266,100 נקודות שהם 266,100 אג’ שהם 2661 ש”ח למניה בודדת.

מעל כל אלה נסחרות מניות של חברת ‘אוצר ההתיישבות’. לחברה פעילות עסקית מועטה ועיקר פעילותה הדלה הינה אחזקה במניות של בנק לאומי.

מניות חברת ‘אוצר ההתיישבות’ נסחרות במחיר של 624,100 נקודות שהם 624,100 אג’ שהם 6,241 ש”ח למניה בודדת.