מאיפה מגיע הרווח

משקיעים רבים מרוצים מהתשואה של ההשקעה שלהם כאשר היא מרוויחה, לעיתים הם מוסיפים לניהול כספים נוספים לאחר שהם רואים רווח נאה.

כל אחד צריך לשאול את עצמו מאיין נובע הרווח, האם בזכות ההחלטות שקיבל מנהל ההשקעות או אולי בגלל תנאי השוק. אם למשל אנחנו משקיעים בקרן נאמנות של מניות ביומד, היא תרוויח אם מניות הביומד יעלו ולאו דווקא בזכות הניהול ובחירת המניות של מנהל ההשקעות.

כדי למדוד נכון את הביצועים, יש לבדוק את עליית ערך ההשקעה שלנו לעומת מדד הייחוס או במקרה של קרן מניות ביומד, מול מדד הביומד הרלוונטי.

אלפא היא התרומה של מנהל ההשקעות לתשואה. מדידת האלפא מבוצעת באמצעים שונים. אם יש מדד ייחוס ברור, הרי שחישוב האלפא פשוט באופן יחסי. מודדים את הנטייה של ההשקעה שלנו אל מול המדד הרלוונטי וחישוב כזה נקרא ביתא. אם הביתא היא 1.1 אזי להשקעה שלנו יש נטייה לעלות ב-10% יותר ממדד הייחוס וגם לרדת יותר ממנו אם הוא יורד. ביתא של 0.9 לעומת זאת תצביע על נטייה לעלות ב-10% פחות מהמדד כאשר הוא עולה וגם לרדת פחות ממנו כאשר הוא יורד.

עתה יש בידנו כלי למדידת האלפא. אם למשל חישוב הביטא של ההשקעה שלנו עומד על 1.1 ומדד הייחוס הרלוונטי עלה ב10% הרי שהתשואה שצריכה להיות להשקעה שלנו היא 11%. אם התשואה בפועל היא 8% הרי שהאלפא שלילית ומנהל הקרן השיג 3% פחות ממה שהיה צריך ובמצב כזה משקיע צריך לרעום על הביצועים הגרועים למרות שהרוויח.

בהשקעות אלטרנטיביות המיועדות להרוויח בכל מצב של השוק כל החלטה יכולה לגרום רווח או הפסד. אם השקעות אלו מבוצעות נכון הרי שכל רווח נובע מאלפא חיובית וכל הפסד מאלפא שלילית.

מחקרים מראים שהאלפא נטו (אלפא אחרי תשלום העמלות) אצל מנהלי השקעות היא לעיתים קרובות שלילית. מודלים לדרוג של קרנות נאמנות מתעלמים מהאלפא השלילית. בדרך כלל המודלים הם השוואתיים וגם אם לכל הקרנות הנמדדות יש אלפא שלילית, כלומר אם בכולם מנהלי הקרנות לא הצדיקו את העמלות שגבו, תקבל הקרן הכי פחות גרועה ציון של חמישה כוכבים.

* הכותב – בועז אילון, מנכ”ל תטא 1 בית השקעות