אל על

במרבית המקרים איני מתעמק בהשקעות במניות סטרייט אלא יותר בעד השקעת מאקרו באמצעות מדדים. עם זאת, ישנם מקרים בהם אני חורג מהכלל ובוחן השקעה ישירה במניות.

בדיוק לשם כך אני מעלה פוסט על מניות חברת אל-על. עיקר הפוסט לא יתמקד בביצועי החברה, לא בדוחותיה הכספיים ולא בראייה ארוכת הטווח של השקעה מסוג זה.

ההשקעה באל-על צפה מעל פני המים במקרה זה רק בגלל גורם אחד – חברת הפרייווט אקווטי – פימי, שבניהולו של מר ישי דוידי.

המניות של  אל-על נסחרות כיום מתחת לשווי שוק של 300 מיליון שקל ועולה השאלה כיצד חברה שכל מטוס ג’מבו שלה עולה כמה עשרות מיליוני דולרים נסחרת בשווי הנ”ל. יש לכך תשובות רבות – החל במצבת החוב של החברה וכלה בבעיות עם וועד העובדים החזק. לכך ניתן להוסיף בעיות פיננסיות ענפות כמעט בכל חברות התעופה בעולם ומשבר מתמשך במגזר התעופה.

אז אני זונח את ניתוח ביצועי חברת התעופה אל-על ומתמקד בעסקה הנרקמת לפיה תרכוש קרן פימי כ – 47% ממניות חברת אל–על.

אז מה מעניין פה? קרן פימי הינה קרן השקעות פרטית, שאינה כפופה לחובות המוטלות על חברות ציבוריות אחרות, המשקיעה בחברות אחרות עם עדיפות בולטת על אחזקה שתעניק גם השפעה בניהול.

מאחר  שלהגיע להשפעה בניהול חברה יש צורך באחזקה גדולה – כל עסקה מהותית (מעל 5%) בחברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה – מחוייבת בדיווח.

דיווח על השקעה של פימי בחברה אחרת מחוייב בבדיקה מבחינתי.

חברת פימי הצליחה בשנים האחרונות להציג פרוטפוליו השקעות מוצלח מאוד ובין החברות הציבוריות ניתן למנות את תדיראן קשר, תפרון, סקופ וריטליקס.

נקודת המוצא בהשקעה במניות אל – על הינה שמה שטוב לקרנות ההשקעה של חברת פימי יכול להיות טוב עבור משקיעים נוספים והכל תחת הנחה שמטודולוגיית ההשקעה של פימי (עד כמה שהיא ניתנת לניתוח) מתאימה עבור המשקיע העוקב.

העסקה בין פימי לאל-על נידונה מזה זמן ואתמול (מוצאי שבת 13.4.13) נחתמה העסקה עם ההתניות הרלוונטיות.

 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן-
“המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של
גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או
מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות
ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו
המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי
ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או
פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק
ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך
זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים
בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או
היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ
השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו
מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו
מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח
מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל
מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ
השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו
מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד.
גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש
במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי