ריבית נמוכה

מאז שנת 2008 מגמת הריבית בעולם ברורה – מטה!

המשמעות המיידית היא פשוטה – תשואות אגרות החוב הגיעו לתשואות שפל היסטוריות לצד תשלום ריבית נמוכה בפיקדונות בנקאיים.

לשם החידוד:

  • ריבית בנק ישראל עומדת על 1.75%
  • ריבית פדראלית בארה”ב – 0-0.25%
  • ריבית גוש האירו – 0.75%

פרט לארה”ב, הציפיות בישראל ובגוש האירו הן להמשך הפחתת ריבית ולכן התנועה באגרות החוב הממשלתיות היתה לעבר המשך ירידת תשואות.

יש הגורסים כי לאור המקום בו נמצאות הריביות בעולם יש דחיפה משמעותית של משקיעים ליטול סיכונים במיוחד ברכיב המנייתי אך גם בתחום אג”ח חברות בדירוגים נמוכים.

זה אינו בפוסט הראשון העוסק ברמות הריבית הנמוכות אולם לאור העובדה כי המתווה לעתיד הנראה לעין עדיין נמצא בירידה ראיתי לנכון לבחון שוב את נושא הריביות בעולם.

דוגמא בולטת בתחום הריבית הינה ברזיל – שם הבנק המרכזי שומר על ריביות גבוהות שעומדות על מעל 7% – מספר חריג בכל קנה מידה אך כך גם הסיכונים והסיכויים הקיימים בברזיל שעומדת לארח את המונדיאל בשנה הבאה ולארח את האוליפידה שנתיים לאחר מכן.

השפעות גובה הריבית באות לידי ביטוי גם בשערי המט”ח בארץ ובעולם. לאחרונה התחזק השקל משמעותית אל מול הדולר (3.59 ש”ח לדולר אמריקאי) ותנועה מטבעית חזקה נרשמה גם ביין היפני.