שורט שעוזר למניה לעלות

סוחרים רבים בשוק ההון פועלים בדרך אחת להפקת רווח – פעולה בלונג. המשמעות – קניה של נייר ערך תוך ציפיה והערכה שנייר הערך יעלה בערכו וניתן יהיה למכור אותו ברווח. זה הבסיס בשוק ההון!

לצד פעילות ההשקעה הבסיסית קיימות פעילויות מסחר מקבילות כגון פעילות בשורט.

פעילות בשורט הינה פעילות הפוכה ללונג. המשקיע מעריך ומצפה שמחירו של נייר הערך רק ירד ויישחק ומכאן יהיה מקור הרווח. בפועל הפעולה פשוטה ביותר: פתיחת פוזיציית שורט הינה ראשית כל מכירה של נייר הערך וקבלת הערך הכספי שלו עכשיו. לאחר שמחירו יורד ניתן לחזור לשוק ולקנות אותו במחיר זול יותר. ההפרש=רווח.

לשם הדוגמא: אם מכרתי בשורט מניה של טבע ב-40$ (קיבלתי עכשיו 40$ במזומן לחשבון) מתוך הערכה כי המניות של טבע יירדו – במידה והצלחתי ומחירה של מניית טבע נסחר כעת ב-30$ אזי במועד המכירה בשורט קיבלתי 40$ ועכשיו אני מוציא 30$ על מנת לקנות את המניה ולסגור את הפוזיציה וההפרש – 10$ הוא הרווח מהעסקה.

אז כיצד משקיעי הלונג יכולים להנות מפעילות השורטיסטים?

כאשר נפתחת פעילות בשורט על נייר ערך מתוך ציפיה לירידה במחיר – אי עמידה בציפיות השורטיסטים  –  מחירו של נייר הערך רק עולה – וגורם לשורטיסטים לרשום הפסדי הון (על הנייר). על מנת לנעול הפסד קיים, או חשש מהפסד עתידי, על פוזיציות השורט להיסגר במהרה. סגירת פוזיציית שורט היא הזרמת פקודות קניה. פעולות קניה בנייר ערך מעלות את מחירו מה שמגביר עוד יותר את ההפסד בשורט.

דוגמא: מכירה בשורט מניה של טבע ב – 40$ תוך ציפיה לירידת מחיר. המחיר עולה ל-50$ – על מנת לסגור את פוזיציית השורט יש צורך לקנות את המניה בשוק ולשלם את מחירה – 50$. מאחר ובפתיחת הפוזיציה נכנסו 40$ ובסגירת הפוזיציה יצאו 50$ נוצר הפרש שלילי (הפסד) למשקיע. ככל שהמחיר יעלה כך החששות של מחזיק פוזיציית שורט עולה מאחר וההפסד התיאורטי הוא אין סופי. איזה משקיע\סוחר מעוניין להיות בפוזיצייה בה ההפסד התיאורטי הוא אין סופי?!

אני גורס שמאחר ותנועת השווקים היא תמיד מעלה – ניסיון לשיפור מתמיד בפעילות הכלכלית וברווחי החברות – אזי פעילות בשורט מתאימה לסוחרים\משקיעים הפועלים בטווח הקצר אלא אם יש תנועת קראש בשווקים הפיננסים בדומה לתקופות כמו בשנים 2011, 2008, 2001 וכו’.

כמו כן, מאחר ותיאורטית ההפסד הוא בלתי מוגבל – הפעילות בשורט מתאימה לפלח מאוד מצומצם של הפעילים בשוק ההון.

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של
גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או
פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי