אפל (AAPL) תחת סוגיית השקעה לטווח ארוך

לא מעט משקיעים שוכחים לא פעם את העיקרון המרכזי בהשקעות: ‘אחזקת נכס לטווח ארוך’

בדיוק כמו נכסים אחרים כמו נדל”ן או עסק יצרני גם בכל מה שקשור לנכסים פיננסים לזמן יש מרכיב מרכזי.

על מנת ליצוק תוכן לאמור – אחזקה לטווח ארוך – אני מציג בפני הקוראים 10 שנות אחזקה במניות אפל (AAPL):

ב-10 השנים האחרונות (יוני 2003 עד יוני 2013) זינקו מניות החברה ב – 3,790% ובמילים – שלושת אלפים שבע מאות ותשעים אחוז.

השאלה המתבקשת היא מי העז להחזיק את המניה כ”כ הזמן? והתשובה הנכונה היא ש – 10 שנים הוא בדיוק נקודת הזמן הנכונה על מנת לבחון האם השקעה הניבה תוצאות. לרוב המשקיעים אין את הזמן הזה ולכן גם אין תשואות כאלו.

בחינת תשואת המניה של אפל בשנה האחרונה (יוני 2012 עד יוני 2013) תניב תוצאות עגומות:  20%- ובמילים – מינוס עשרים אחוז. מתחילת שנת 2013 רשמו מניות החברה תשואה שלילית של 18%- ובמילים – מינוס שמונה עשרה אחוזים. בחינה דומה בשנתיים האחרונות (יוני 2011 עד יוני 2013) תניב תוצאה של 32.9%+ ובמילים – שלושים ושתיים נקודה תשע אחוז בפלוס.  בחמש השנים האחרונות הניבה המניה של אפל תשואה של 142%+ ובמילים – מאה ארבעים ושתיים אחוז בפלוס.

משקיעים ללא סבלנות  לא רוו נחת בשנה האחרונה וניתן ללמוד שככל שטווח ההשקעה גדל הפירות מההשקעה הולכים וגדלים. מכאן ניתן ללמוד כי משקיעים אשר נוטים לבחון את הטווח הקצר עלולים ליפול בהערכת ההשקעה שלהם ולרשום הפסדי הון. יותר מכך, אולי בכלל לא ניתן לסווג אותם כמשקיעים אלא כסוחרים (עם רצון וחשיבות להיות משקיעים).

רק לשם הדגשת סוגיית ההשקעה לטווח הארוך ביותר במקרה של מניות אפל: ב – 30 השנים האחרונות עלו מניות החברה במעל 13,000% ובמילים – שלוש עשרה אלף אחוזים. ובמחיר מניה – 2.5 דולר למניה ועד למעל 440 דולר למניה כיום.

אז נכון, לא קל למצוא את ההשקעות הללו אך אם נודה על האמת – מרבית המשקיעים יסתפקו בתשואות נמוכות בהרבה אך לא יהיו מוכנים להקריב את הזמן הנידרש וכאן תמונה הבעיה.

לאלו הטוענים – “זה לא חכמה לבחון את אפל” אני אומר בצורה הפשוטה ביותר – זה לא חכמה לבחון השקעות בטווח הזמן הקצר.

 

דיסקליימר

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן-“המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של
גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או
פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי