כלכליסט: שיעור בהגנה: איך להיערך לעליית הריבית הצפויה

כתבה שהתפרסמה בכלכליסט: איך להיערך לעליית הריבית הצפויה

http://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3385265,00.html