כתבה בגלובס

כתבה בגלובס אודות יועץ השקעות פרטי:

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000855601#fromelement=hp_folders_585