פאנדר: מוצר השקעות חדשני

פרסום באתר פאנדר אודות מוצר השקעות חדשני:

מוצר ייעוץ השקעות חדש: תיק השקעות רב-משפחתי

http://www.funder.co.il/article.aspx?idx=25628