בית ההשקעות שלך: למה תמיד יהיו מניות בתיק

רבים וטובים מנהלים את תיק ההשקעות שלהם באמצעות בתי ההשקעות השונים. אתייחס בפוסט הנ”ל לסוגיית אחזקת קרנות נאמנות בתיק ההשקעות במיוחד ברכיב המנייתי.

נקודת הבסיס היא שאין כל פסול באחזקה של קרן נאמנות. הקרן מאפשרת חשיפה למגוון רחב מאוד של ניירות ערך ועונה על אחד הצרכים החשובים בהשקעות – פיזור נאות. כמובן שגם יתר פיזור יכול להיות לפגוע בתיק ההשקעות אולם ככלל – פיזור נאות יכול להועיל לתיק ההשקעות וכן מפחית סיכון.

מודל ההכנסות בבית ההשקעות, בדומה למודל ההכנסות של יועץ השקעות פרטי, מבוסס על שווי תיק ההשקעות. אלה מה.. בתי ההשקעות המנהלים גם קרנות נאמנות מצאו מודל הכנסות נוסף בדמות קרנות הנאמנות השונות. כסף המושקע בניירות ערך באמצעות קרנות נאמנות משלם עמלת דמי ניהול ומכך מתפרנסת קרן הנאמנות ומנהליה.

האם באמת ראוי לשלם את דמי הניהול לקרן הנאמנות? האם יש הצדקה להחזיק קרן נאמנות? האם יש לבית ההשקעות עדיפות להחזיק את קרנות הנאמנות בתיק ההשקעות של הלקוח?

אתייחס בקצרה לשאלות הנ”ל:

 1. האם ראוי לשלם דמי ניהול לקרן נאמנות? בגדול, כן. בחינת הכדאיות היא מאוד פשוטה: האם הקרן ממלאת אחר המצופה ממנה והאם המחזיק בקרן אכן רואה רווח או הפסד שהם מעל או מתחת למדדי היחס. וכמובן, האם יש חלופות אחרות טובות יותר – קרנות נאמנות מתחרות, של בתי השקעות אחרים, אשר מציגות ביצועים טובים יותר.
 2. האם יש הצדקה להחזיק קרן נאמנות? כן. תחת הנחה שהקרן מציגה ביצועים טובים וגובה דמי ניהול הוגנים ואין לה חלופות טובות יותר.
 3. האם לבית ההשקעות יש עדיפות להחזיק את קרנות הנאמנות בתיק ההשקעות של הלקוח? בוודאי. דמי הניהול הנגבים בקרן הנאמנות הם מקור הכנסה חשוב מאוד לבית ההשקעות.

אחת הסוגיות המטרידות ביותר לטעמי נמצאת דווקא במח”מ האחזקה של קרן נאמנות.

סביר מאוד להניח כי דמי הניהול על תיק ההשקעות יהיו סביב הנורמה הקיימת בשוק אולם – בקרנות הנאמנות ישנם דמי ניהול “אחרים” ובמיוחד בתחום קרנות נאמנות מנייתיות שם דמי הניהול יכולים להגיע ל-3-5 אחוז לשנה.

תחת הנחה כי דמי הניהול על תיק השקעות ינועו סביב 0.5-1.2 אחוז לשנה – תשלום של 3-5 אחוז לשנה בקרן הנאמנות נחשב חריג. יקר וחריג.

לבית ההשקעות אינטרס מובהק להחזיק בתיק ההשקעות של הלקוח קרנות נאמנות יקרות מהן יוכל לגזור דמי ניהול יקרים \ הכנסות.

בנוסף, גם בעיתות בהם כדאי וראוי לצמצם את הרכיב המנייתי בתיק ההשקעות יתכן ויעדיף בית ההשקעות לצמצם ברכיבים אשר ההכנסות מהם נמוכות. במילים אחרות – יש לטעמי ניגוד עניינים מובנה בין בית ההשקעות ללקוח כאשר בית ההשקעות עלול להעדיף אחזקה תמידית בקרן נאמנות בה דמי הניהול גבוהים ולצמצם אחזקות בניירות ערך סטרייט.

למה למכור קרן נאמנות עם דמי ניהול של 3 אחוז לשנה? למה לוותר על ההכנסה?

מכאן, אפשר לזהות כשל חמור לטעמי בין טובת הלקוח לבין בית ההשקעות שלו – הרצון להחזיק קרן נאמנות עם דמי ניהול יקרים אשר מהווים הכנסה שוטפת אשר בשורה התחתונה עלולה לפגוע בלקוח.

כמו כן, צריך להבין כי קרנות הנאמנות “נאבקות” מול מספר חזיתות בו זמנית: הן מול קרנות מתחרות, הן מול מדד היחס והן בפן השיווקי ומכאן גם על כיסו של הצרכן \ המשקיע. על מנת להשיג תשואות עודפות או אפילו קרובות למדדי היחס, וזאת לאור דמי הניהול הגבוהים, על הקרנות לנקוט ביתר סיכון.

דוגמאות אקראיות לקרנות נאמנות שונות בתשואה מתחילת 2013:

מדד ת”א 25:

 1. מיטב ת”א 25 אגרסיבית…….. – 0.65% תשואת המדד – 1.13% דמי ניהול – 2.55%
 2. הראל מעו”ף בריבוע………….. – 1.2%- תשואת מדד 1.13% דמי ניהול 2.96%
 3. אנליסט ת”א 25………………    0.3% תשואת מדד 1.13% דמי ניהול 3.52%

מדד אג”ח HY:

 1. מיטב HY  קרן נאמנות- ……….  8.08% תשואת מדד 4.38% דמי ניהול 2.07%
 2. הראל HY קונצרני…………….. 5.21% תשואת מדד 4.38% דמי ניהול 2.16%
 3. ילין לפידות אג”ח לא מדורג……..6.61% תשואת מדד 4.38% דמי ניהול 1.72%

מדד נדל”ן:

 1. אלטשולר שחם נדל”ן – ………. 11.88% תשואת מדד 15.64% דמי ניהול 1.24%
 2. מגדל נדל”ן – …………………12.2% תשואת מדד 15.64% דמי ניהול 2.5%
 3. אנליסט נכסים………………. 14.48% תשואת מדד 15.64% דמי ניהול 1.85%

 

 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי