תשלום מס מפעילות השקעה

רבים מהמשקיעים בשווקים הפיננסים אינם ערים להיבטי המיסוי על הפעילות בניירות ערך. כמה מס משולם ובאיזה שיעור, על איזו פעילות משלמים מס, מהו מס ריאלי ומהו מס נומינאלי ומה ההבדל בין רווח הון להפסד הון בכל הקשור לתשלום המס ושאלת השאלות האם ניתן לתכנן מס.

בסוגיית תיכנון המס, שבדרך כלל מוזכרת רק בהקשר של טייקונים גדולים, ישנן מספר פעולות בהן ניתן לנקוט על מנת להנות מתשלום מס מופחת או לחלופין תקבולי החזר ממס מרשויות המס.

חשוב מאוד להבין כי תשלום מס בפועל יהיה רק כאשר ירשם אירוע מס בפועל – הווה אומר – רק כאשר נמכר נייר ערך ברווח – יגבה מס רווחי הון. מאידך, כאשר ימכר נייר ערך בהפסד – ירשם לזכות המשקיע ‘מגן מס’ עליו ניתן יהיה להתקזז מול רווח עתידי.

לדוגמא: אם מכרתי נייר ערך בהפסד ולאחר מכן אמכור נייר ערך ברווח אוכל לקזז את תשלום מס רווחי ההון אל מול המכירה בהפסד ובכך להפחית את תשלומי המס.

החל משנת 2012 הועלה מס רווחי הון מ-20% ל-25% והוא חל על כל רווח הנובע מביצוע עסקאות במניות, אגרות חוב, אופציות, קרנות נאמנות, תעודות סל. מאידך, שיעור מס של 15% חל על ניירות ערך שקליים כגון אגרות חוב שקליות, מק”מ (סוג של אג”ח של בנק ישראל לטווח קצר – ‘מלווה קצר מועד’), גילונים, שחרים ואף פקדונות שקליים בבנק.

בקרנות נאמנות יהיה חישוב המס בכפוף לאינפלציה במשק ותשלום המס יהיה ריאלי.

כמו בכל תחום אחר אני ממליץ שעל מנת להנות מתכנון מס יעיל כדאי לעשות שימוש באיש מקצוע – יועץ מס  או רואה חשבון – שיוכלו לתת תשובות מיסוייות לפני הגשת הבקשה לרשויות המס.