הנפקת תנובה ואשטרום נכסים

מי שקורא את הפוסטים באתר יודע שאני ממעט לכתוב על מניות סטרייט ויותר על ה’פסיכולוגיה הפשוטה’ ועל ענייני מאקרו.

לאור הפרסומים אודות האפשרות של הנפקת חברת תנובה בבורסה מצאתי לנכון לחרוג שוב מהרגלי.

למי ששואל מה הקשר בין תנובה לבין אשטרום נכסים.. מניות תנובה נמצאות בבעלות קרן אייפקס (56%), מבטח שמיר (20.6%) ותאגיד האחזקות של הקיבוצים. חברת אשטרום נכסים מחזיקה מעל 11% ממניות חברת מבטח שמיר.

אשטרום נסחרת כיום בשווי של 600 מ’ ש’ כאשר האחזקה במבטח שמיר מייצגת לבדה שווי של 130 מ’ ש’ לצד קופת מזומן בהיקף של 225 מ’ ש’ (נכון לדוח שנתי 2012).

אל מול נתונים אלו יש לחברה מצבת חובות של כמעט 2.5 מיליארד שקל והון עצמי שעומד על 740 מ’ ש’. ש”ש של 600 מ’ ש’ מייצג מכפיל הון נמוך מ-1 מה שמעניק דחיפה לבחון האם יש באמת כדאיות השקעה בנייר.

ראשית ניבחן את הנפקת חברת תנובה: המספרים מדברים על הנפקה בשווי של 8 מיליארד שקל. מבטח שמיר מחזיקה  בשווי של 1.648 מיליארד שקל ומכאן ניתן לגזור את אחזקות אשטרום לפי שווי של 190 מ’ ש’. כמעט שליש משווי אשטרום מרוכז באחזקה בודדת במבטח שמיר.

ומה לגבי שאר הפעילויות העסקיות של אשטרום נכסים..

המדובר בחברת נדל”ן מניב כאשר מרבית עסקיה בישראל עם שוכרים המוגדרים כשוכרי טווח ארוך וכן לחברה אחזקות נדל”ן מניב גם בגרמניה. כל עוד רמת המחירים בתחום הנדל”ן המניב (משרדים, קניונים, בתי מלון וכו’) תישאר גבוה תוכל החברה לממש את הפוטנציאל הקיים בה ולהמשיך לצמוח ואולי אף לשפר את מצבת ההון אל מול מאזניה.

אחת ממשוואות המדידה שאני בעד להסיק מהן מסקנות בתקופה זו באה לידי ביטוי מתשואת אגרות החוב של החברה שנעות בין 1-3 אחוז ב-5 סדרות אג”ח שונות נתון המצביע על האיתנות הפיננסית שהשוק רוחש לחברה.

אחת מנקודות החולשה הגדולות באה לידי ביטוי בנפחי מסחר דלים יחסית.

לאחרונה פירסם בית ההשקעות פסגות סקירה חיובית על החברה עם יעד מחיר הגבוה ב-33% מעל השווי בשוק.

.

.

.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי