בתי השקעות, קרנות נאמנות ותשואת תיק

כלל ידוע הוא שחברות השקעה אינן אובייקטיביות ובלתי תלויות בכל הנוגע להשקעות עבור לקוחותיהן. זה בא לידי ביטוי בתוצאות קרנות הנאמנות שהן מנהלות. אותן קרנות נאמנות “מונחות” בתיקי ההשקעות של הלקוחות של בית ההשקעות.

בית השקעות לא יחזיק עבור לקוחותיו קרנות נאמנות של המתחרים – בית ההשקעות לא יודה כי מחלקת ההשקעות שלו פחות טובה מהמחלקה של בתי השקעות מתחרים.

אני טוען כי הלקוחות של בית ההשקעות עלולים לכאורה להיפגע מהעדפת קרנות הבית (קרנות נאמנות שבבעלות ובניהול בית ההשקעות).

להלן הדוגמאות:

מדד ת”א 100: 

סה”כ 27 קרנות מתוכן 25 קרנות עם תוצאות מתחילת השנה.

הקרן הטובה ביותר – מיטב מניות ת”א 100 פלוס – תשואה מתחילת השנה – 25.96%

הקרן הגרועה ביותר – אנליסט 30 מניות – תשואה מתחילת השנה – 11.28%

ממוצע כל הקרנות – 16.2%

שאלה: האם בית ההשקעות אנליסט יחזיק עבור לקוחותיו קרן מצליחה של בית ההשקעות מיטב?!

 

מדד היתר:

סה”כ 14 קרנות מתוכן 13 קרנות עם תוצאות מתחילת השנה.

הקרן הטובה ביותר – תמיר פישמן יתר ו – SMALL CAP – תשואה מתחילת השנה – 36.29%

הקרן הגרועה ביותר – הראל יתר – תשואה מתחילת השנה – 26.53%

ממוצע כל הקרנות – 31.66%

שאלה: האם בית ההשקעות הראל יחזיק עבור לקוחותיו קרן מצליחה של בית השקעות תמיר פישמן?!

 

מדד תל בונד שקלי:

סה”כ 9 קרנות.

הקרן הטובה ביותר – הראל פיא קונצרני שקלי ללא מניות – תשואה מתחילת השנה – 8.22%

הקרן הגרועה ביותר – מגדל אג”ח חברות שקלי – תשואה מתחילת השנה – 5.35%

ממוצע כל הקרנות – 6.02%

שאלה: האם בית השקעות מגדל יחזיק עבור לקוחותיו קרן מצליחה של בית השקעות הראל?!

 

קרנות נאמנות המשקיעות בארה”ב:

סה”כ 28 קרנות מתוכן 16 קרנות עם תוצאות מתחילת השנה.

הקרן הטובה ביותר – מגדל מגודרת מט”ח US – תשואה מתחילת השנה – 22.54%

הקרן הגרועה ביותר – אקסלנס ארה”ב חייבת – תשואה מתחילת השנה – 11.96%

ממוצע כל הקרנות – 17.06%

שאלה: האם בית ההשקעות אקסלנס יחזיק עבור לקוחותיו קרן מצליחה של בית השקעות מגדל?!

.

.

.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי