תעודת סל חדשה עם אסטרטגיה מעניינת

לפני זמן לא רב הונפקה בבורסה של תל אביב תעודת חדשה בשם ‘פסגות סל אלפאביטא מומנטום LARG CAP ישראל’.

בישראל נסחרות מאות תעודת סל של 4 מנפיקים עיקריים: פסגות, תכלית, קסם והראל ובחרתי להתעכב על התעודה הנ”ל לאור ייחודה מול תעודות אחרות.

התעודה נצמדת למדד המומנטום כאשר מתולוגיית ההשקעות מבוססות על מעקב אחר 30 מניות בעלות מומנטום חיובי אך ורק ממדד תל אביב 100.

המדד כולל 30 מניות מתוך מדד תל אביב 100  כאשר לכל מניה משקל שווה במדד והוא יעודכן 4 פעמים בשנה.

על מנת לפשט את ההסבר..

המדד כולל מניות עם מומנטום חיובי, שיתכן שנגרם אף כתוצאה מכניסה מסיבית של ציבור המשקיעים, אשר מנומק בעובדה שבמתחילת הסייקל הכלכלי במניה מחירה נמוך מול השוק ומתולוגיית המומנטום מאפשרת לזהות בזמן (עד כמה שניתן) כניסה במומנטום חיובי עד שהמניה עלולה להגיע לעודף ביקוש שיגרום לתמחור יתר שיגרור ירידה במחיר.

 

ניתור תוצאות המדד במהלך השנים 2008-2012:

שנה

תל אביב 100

תל אביב 75

מדד המומנטום

2008

51.1% –

67.7% –

50.8% –

2009

88.8%

149.8%

160.4%

2010

14.9%

15.7%

26.6%

2011

20.6% –

25.9% –

13.3% –

2012

7.2%

4.8%

19.7%

.

.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי