אג”ח מגובה משכנתאות מסחריות CMBS

היצור הזה שנראה מפחיד מאוד מאז שנת 2008 – איגוח של משכנתאות – או בשמו המלא – Commercial Mortgage Backed Securities  ובקיצור – CMBS

חי קיים ונושם גם בימים אלו ונמצא, בדיוק כמו אז בשנים בהם הכל קרס, תחת הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות.

מדובר בנייר ערך שהגיבוי לשוויו הינו החזרי חוב על הלוואות לנכסי נדל”ן והוא נפוץ מאוד בארה”ב, קיים באירופה, במזרח התיכון, באפריקה וגם מעט באסיה. ההיקף הכולל של העסקאות הללו בעולם עולה על 700 מיליארד דולר נכון לשנת 2013. השפל הגדול בתחום נרשם מין הסתם במשבר הגדול שפקד את השווקים בשנת 2008 אך מאז גדלו ההיקפים שוב אם כי סביר להניח שהזהירות ברכישת ניירות ערך מסוג זה גבוה משמעותית אל מול מה שהיה תרום שנת 2008.

החשש העיקרי של הפעילים בתחום זה הוא כשל רוחבי בהחזרי תשלומי המשכנתאות עליהם מתבססים ניירות הערך ותזרים המזומנים מהנכס ובצד זה גם חברות הדירוג פועלים ביתר שאת שלא ליפול שוב בהערכותיהן כלפי מבנה ניירות ערך שכאלה.

בין הגורמים שמודדים את החשש יש מקום נירחב לשיעורי המימון (Loan to Value – TLV). ככל ששיעור המימון גבוה יותר כך עולה החשש מהתקיימות העסקה לאורך זמן וסביר להניח שגם הדירוג יושפע בהתאם.

ניירות ערך מגובי משכנתאות בישראל הם עדיין לא שוק רחב היקף וזאת לאור אי רגולציה בתחום (מפליא שהרגולטור עדיין לא שם את ידו בתחום) שאינה מאפשרת מכירת חובות וכן לאור ההשתתפות הרבה במימון הנכסים ע”י הבנקים בישראל שמצידם דורשים מינוף נמוך יחסית בהשוואה לרמות המינוף בארה”ב או אירופה. כמו כן, בישראל גם מימון בנקאי במינוף גבוה, או נמוך, משאיר את השיעבוד על הנכס בדרגה א’ לבנק.