הצעה של הבנק לפיקדון

היום שוחחתי עם לקוחה פוטנציאלית בטלפון. לאחר שהשאירה לי הודעה חזרתי אליה בכדי לברר על מה דברים אמורים.

לאחר שהצגתי את עצמי ואת השרות שלי בקצרה ביקשתי והקשבתי למה היא מצפה ומה הם הצרכים שלה.

הכסף “שכב” עד היום בפיקדון בנקאי לשנה והגיע מועד פרעונו. ההצעה החדשה של הבנק עומדת על ריבית שנתית של – תחזיקו חזק – 0.054% לשנה.

חישוב זריז – על כל 100,000 ש”ח תתווסף ריבית, לאחר שנה, בסך של 54 שקלים.

אם נשקלל אינפלציה של 1.5-1.7 אחוז לשנה הקרובה נקבל שורה תחתונה של הפסד ריאלי של מעל 1500 ש”ח.

אז מה אפשר לעשות? לא לכל אחד מתאים ניהול סיכונים בניירות ערך אך חייבים להבין שברמות הריבית כיום חייבים לבדוק אלטרנטיבות נוספות.

תחת הנחה שההגדרה היא ‘שנאת סיכון’ – גם לכך יש חלופות טובות יותר מריבית שנתית של 0.054% לשנה.