שימוש במידע פנים

לא פעם אני שומע סביבי משקיעים שונים המנסים לדלות מידע פנים על חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה. כידוע (או שלא..), שימוש במידע פנים הינו עבירה פלילית שדינה מאסר.

מהו שימוש במידע פנים? כל מידע אשר ידוע למשקיע שנודע לו במסגרת עבודתו לפני פרסומו לציבור הרחב ועל בסיסו נרכשו מניות בחברה.

עפ”י הגדרת החוק בסעיף 52א’:

מידע על התפתחות בחברה, על שינוי במצבה, על התפתחות או שינוי צפויים, או מידע אחר על החברה, אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום שינוי משמעותי במחיר נייר ערך של החברה.

אז מי יכול לדעת ולעשות שימוש במידע פנים? בעלי תפקידים בחברה (כולם) וכמובן קרובי משפחתם, חבריהם, שותפים אחרים לעסקים.

היום פורסם בתקשורת על הרשעה בשימוש במידע פנים בחברת ‘קמהדע’ בבית המשפט המחוזי בתל אביב:

http://www.bizportal.co.il/article/377566