דרך מוצלחת להשקעות מוצלחות

אין הכוונה של הפוסט הנ”ל ללמד כיצד מרוויחים הרבה כסף ומהר. נהפוך הוא – יש הבנה כי הדבר לא ניתן.

כמו כן, יש הבנה כי לא לכולם יש את הכלים, הכוח והרצון לנתח דוחות כספיים ולהסיק מסקנות נכונות וראויות להשקעה.

בנוסף, אין כוונה לגלוש בפוסט הנ”ל לפעילות השקעה קצרת טווח על בסיס ניתוח טכני או שיטות קצרות אחרות המבטיחות הרבה רווח במעט זמן.

הסוגיה של למצוא השקעה מנצחת עולה בקרב כל משקיע. על מנת להגיע למצב בו תיק ההשקעות שלנו מכיל מניות של חברות שדוחותיהן נבחנו עד דק והוצאו מסקנות חיוביות יש צורך בעבודה קשה ולדעת היכן למצוא את העיקר בבליל דפים רב הכולל הרבה חומר כתוב ולא תמיד רלוונטי.

לא אלמד את הקוראים כיצד לגשת לדוחות כספיים וכיצד ניתן להוציא את המוץ מהתבן אך נקודת אור אחת יכולה לעזור למשקיעים שמוכנים להכנס לתהליך ההשקעה.

תהליך השקעה יכול להיות ארוך ומצריך אורך רוח, סבלנות והבנה כי כך בנוי התהליך ואין קיצורי דרך.

מאחר ואין בידי כולם את המידע, הידע והיכולת לבצע אנליזה מקיפה אודות החברה לקראת השקעה – ניתן לבצע סוג של ‘קיצורי דרך’.

אחד מהקיצורים הפופולריים הוא מעקב אחר אנליזות של בתי ההשקעות השונים המפרסמים באופן שוטף סקירות, אנליזות ודירוגי השקעה לחברות שונות.

פעולה נוספת שלטעמי יכולה להועיל למשקיע שבחר להיכנס לתהליך השקעה היא יחסית פשוטה: מעקב אחר חברות השקעה פרטיות הנקראות פרייבט אקוויטי (“Private Equity”).

קרנות השקעה (“Private Equity”):

קרן השקעות פרטיות (“Private Equity”) הינה קרן שמוקמת למטרה של ביצוע השקעות. הקרן מנוהלת על ידי מנהל הקרן שיכול להיות אדם פרטי או חברה ייעודית שהוקמה לשם כך. בדרך כלל מדובר באיש או בקבוצה של אנשי עסקים שפועלים לגייס הון מגופים שונים, כגון קרנות פנסיהחברות ביטוחבנקים ומשקיעים פרטיים אמידים במיוחד, הנחשבים מבחינה משפטית לשותפים מוגבלים. המשקיעים מתחייבים להזרים לקרן ההשקעות הפרטית סכומי כסף, שיהוו בסיס לפעילות ההשקעה שלה. הקרן פותחת באיתור השקעות לפי מדיניות מוסכמת מראש ופועלת לממש אותן בתום תקופה שנקצבה לה מראש. לקרן השקעות פרטיות יש מועד תפוגה שבו היא חדלה להתקיים- לרוב כעשר שנים, עם אפשרות הארכה במספר שנים נוספות. פעמים רבות, ימשיך מנהל הקרן ויגייס קרן חדשה שתמשיך את קודמתה.

וויקיפדיה

 

קרנות השקעה פרטיות עוסקות בחיפוש מתמיד אחר חברות, הן פרטיות והן ציבוריות, אשר נסחרות או שניתן לרכוש אותן במחיר הנמוך מהמחיר הראוי. הקרנות יחפשו במרבית המקרים להגיע לרכיב אחזקה גבוה אשר מקנה להם אפשרות למנות דירקטורים מטעמם ומאפשרת להשפיע על התנהלות החברה. קרן ההשקעה תחל להשפיע על השקעותיה על מנת להשביח את ההשקעה להעלות את ערכה \ מניותיה ואז למצוא נקודת יציאה מההשקעה בחברה ברווח.

הנקודה החשובה: כאשר קרן השקעות פרטית מבצעת פעילות השקעה בחברה פרטית – אין למשקיע שום דרך לדעת או להיחשף לעסקה. מנגד, כאשר קרן השקעות פרטית מבצעת פעילות השקעה בחברת ציבורית (מעל 5%) יש חובת דיווח (על פי חוק) ומכאן שניתן לדעת היכן השקיעה הקרן ובאיזה מחיר בוצעה העסקה.

אני חושב שהמשקיע הסביר יהיה מוכן להיחשף לפעילות חברת השקעות פרטית ולדרך קבלת ההחלטות בחברה היכן להשקיע את ההון. זה אפשרי ברגע שבוצעה השקעה בחברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה.

מסקנה: מעקב אחר קרן השקעות פרטית אשר מצליחה להשביח את השקעותיה לאורך זמן ראויה למעקב בעתיד.

הבונוס: ניתן לזהות (חובת דיווח) השקעה של קרן השקעות פרטית בחברה ציבורית ואם הקרן מוצלחת (היסטוריית השקעות) ניתן לבצע השקעה זהה. במידה וקרן ההשקעות הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה אזי פשוט ניתן להחזיק בתיק ההשקעות מניות של קרן השקעות המוצלחת.

מגרעות: חייבים לקחת בחשבון שהחלטת קרן השקעות מבוססת על פרמטרים רבים שלא תמיד חופפים את הפרמטרים עליהם מתבסס המשקיע הפרטי. כמו כן, גם קרן השקעות, מוצלחת ככל שתהיה, יכולה להיכשל. עוד חייבים להבין כי קרן השקעות באה עם אופק השקעה ארוך ולפעמים ארוך מאוד וחייבים לקחת זאת בחשבון. בנוסף, מאוד יתכן שהמניות שקרן ההשקעות משקיע בהן מקנות עדיפות על פני מניות “רגילות”.

בין הקרנות שפועלות בישראל ניתן למנות את קרן פימי של ישי דוידי, קרן ויולה, קרן בלקסטון, קרן שמרוק, קרן פרובידנס אקוויטי.

קרנות פרייבט אקוויטי ציבוריות (ארה”ב): אפולו גלובל מנג’מנט, קרלייל גרופ, KKR.

 

 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי