חלל תקשורת – הערכת שווי

 

חלל תקשורת בע”מ היא חברה ישראלית מאז 1989, אשר עוסקת מסחרית מאז 1996 במימון, רכישה ושיווק שירותי תקשורת לוויינית בשיתוף פעולה עם תעשייה אווירית וממשלת ישראל בפיתוח וייצור לוויינים, משתפת פעולה עם חברות ישראליות וזרות לצרכי הטסה והצבה בחלל וכן בעלת שיתופי פעולה עם חברות שונות המתמחות בהפעלה ובקרה על לוויינים (בעיקר תעשייה אווירית).

 • לחברה יש כרגע 4 לוויינים גיאוצנטריים (קבועים בנקודה קבוע מעל כדור הארץ), בעלי אורך חיים ממוצע של כ-12 שנים, ואשר החברה מחליפה ואף מוסיפה עוד לוויינים, מדי מספר שנים. זאת נעשה כחלק מהאסטרטגיה העסקית של החברה.
 • החברה צברה ידע רב וניסיון מעמיק בענף, החל משלבי הגדרת שוק המטרה, צרכי לקוחות, הגדרת טכנולוגיית הלוויין ומאפייניו, גיוס מימון, הזמנת פיתוח ויצור בישראל ורכישת שירותי הטסה והצבת הלוויינים בחלל.
 • החברה מעניקה שירותי תקשורת נאותים ואיכותיים המתחרים היטב בלוויינים ובחברות אחרות בענף.
 • החברה משווקת ישירות ובעזרת סוכנים עצמאיים: מקטעי לוויין, ערוצי תקשורת ושיטות שידור וקליטה, ללקוחות מסחריים,בישראל ובעולם.
 • לחברה מחזור מכירות של כ-100 מיליון דולר בשנה, רווחיות ממוצעת של כ-6% (רווח נקי), ומעסיקה בישראל כ-65 עובדים קבועים בתנאים טובים.
 • לחברה יכולת עסקית ארוכת טווח, מעבר לאורך חיי הלוויינים עצמם. 

הבעלים:

חברה ציבורית הנסחרת בבורסת ת”א תחת הסימול “חלל”. 73% משוויה מוחזק על ידי בעליי עניין כגון חברת ירוקום בע”מ, 27% מהונה הציבורי מוחזק על ידי הציבור. החברה כרגע אינה מוחזקת על ידי מוסדיים. 

זיהוי שווקי המטרה (גלובלית):

א.      רשתות תקשורת רחבי פס, כגון אינטרנט מרוחק או חיבור מרכזיות מרוחקות.

ב.      חברות הפקה והפצה של תוכן טלוויזיה כגון חברת YES בישראל.

ג.       רשתות סלולר לנקודות מרוחקות שאין שם תשתית, כגון אפריקה.

ד.      מאגרי מידע שצריכים רוחב פס וגיבוי תקשורת נוסף.

ה.     תוכן מדיה קריטי בזמן אמת, כגון תהליכים רפואיים, חדשות, התראות, בטחון וכו’.

ו.        תקשורת בין מתקני אנרגיה ותעשייה מרוחקים, כגון אלו שבלב ים, יערות, מדבר, אזורים הרריים ונדחים.

ז.       תקשורת בין מוקדים שמשנים את מקומם, כגון מטוסים, אוניות וכו’.

 

תיאור השוק ועוצמת התחרות:

גודל שוק המטרה מוערך בכ-120 מיליארד דולר בשנה (רק ענף שירותי מתן תקשורת לוויינית בלבד, ללא ענפי יצור, הטסה ותפעול לוויינים) צומך בקצב של כ-7% בשנה. ישנם כמה עשרות מתחרים בענף וכ-1000 לוויינים שונים בחלל, חלקם מקבילים במיקום ואינם מתחרים וחלקם מתחרים על אותו אזור כיסוי ואותם לקוחות. ישנה רגולציה בעזרת ארגון העולמי לתקשורת ITU שמקצה תדרים ומקטעים באופן שיטתי, אולם הקצאה זאת לא יעילה במיוחד באכיפת ההקצאה. אופי הטכנולוגיה הלוויינית ושיטות התקשורת החדשניות כגון דחיסת נתונים בעזרת שיטת MPEG4, תוכן טלוויזיה באיכות UHDTV והגידול המהיר מאוד בתעבורת מידע בסלולר, מבטיחים ביקושים ערים לשירותי תקשורת לוויינית בטווח הארוך.

החולשה העיקרית בענף הוא רגישות של לוויינים למפגעי חלל כגון סערות שמש (סערות סולריות), פגיעת מטאוריטים או פסולת חלל, וכן שיבוש תקשורת בגלל פגעי מזג אויר.

הענף מתחרה ישירות בתשתיות תקשורת קרקעית כגון כבלי אופטיים, אולם, הצמיחה המהירה של העולם השלישי, והמדינות המתפתחות כגון סין, אפריקה ודרום אמריקה מחייבים פתרונות תקשורת מיידים וזולים למקומות עם קשיי נגישות ולהיכן שיש מרחק גדול  בין משתמשי קצה רבים.

התחרות בענף גבוהה והרווחיות נשחקת מאחר ונכנסים מתחרים חדשים מדי שנה.

היתרון היחסי של החברה המוערכת הוא איכות טכנולוגית, מיקום הלוויינים בחלל שמאפשר גישה לאזורים מניבי הכנסה וכן מהימנות תפעולית טכנית של לוויין בעת מצוקה או תקלה (זאת יכולת שמצמצמת סיכונים לעומת מתחרים חדשים אשר חסרי ניסיון בכך).

לחברה  נתח שוק של 0.1% מהשוק הגלובלי של ענף התקשורת הלוויינית, והיא מוערכת כבעלת כושר תחרות יעיל.

פוטנציאל הצמיחה שלה בענף חיובי. קצב גדילת נתח השוק של החברה בענף מוערך בכ-5% בשנה.

קצב הצמיחה האורגני של החברה מוערך בכ-15% בשנה בטווח הקצר, ו- 4% בשנה בטווח הארוך.      

המודל העסקי של החברה:

 1. מבוסס מיקום לוויינים: 4W, 17E, 65E, אורך החיים שלהם, מקטעי התדר של האלומות המקרינות, וכן כמות המשיבים המשדרים בכל לוויין (Ka, Ku,S). החברה שואפת ליצירת צבר הזמנות ארוכי טווח מול לקוחות אסטרטגיים יציבים וגדולים.
 2.  זהו מודל עסקי מבוסס יעילות ותנובה מנכסים מניבים.
 3. לחברה תנאים שמחייבים אותה לשמור על יחסים פיננסיים קבועים ,בעקבות הסכמים מול המלווים לחברה.

חישוב DCF:

באלפי $

הווה

2014E

2015E

2016E

2017E

2018E

2019 מייצגת

הכנסות ממכירות

    98,666

111,197

125,319

141,234

159,171

179,385

182830

1.15

1.04

0.98

עלות המוצרים

        66,718

       75,191

       84,740

       95,502

       107,631

       109,698

0.6

הוצאות מכירה ושיווק

          5,560

         6,266

         7,062

         7,959

           8,969

           9,141

0.05

הוצאות הנהלה וכלליות

7784

8772

9886

11142

12557

12798

0.07

רווח תפעולי

 

        31,135

       35,089

       39,546

       44,568

         50,228

         51,192

הכנסות מימון

             696

            696

            696

            696

              696

              696

רווח מפעולות שוטפות:

 

        30,439

       34,393

       38,850

       43,872

         49,532

         50,496

הוצאות מיסים:

          1,112

         1,253

         1,412

         1,592

           1,794

           1,828

0.01

רווח נקי לאחר מס:

 

        29,327

       33,140

       37,437

       42,280

         47,738

         48,668

פחת (קבוע)

        30,000

       30,000

       30,000

       30,000

         30,000

         30,000

השקעות (קבוע)

       -30,000

      -30,000

      -30,000

      -30,000

        -30,000

        -30,000

FCF

 

        29,327

       33,140

       37,437

       42,280

         47,738

         48,668

חוב פיננסי נטו: D

      598,133

     594,320

     590,023

     585,180

       579,722

       578,792

שווי שוק ממוצע: E

393,301

393,301

393,301

393,301

393,301

393,301

3.6

תקופות t

0.67

1.67

2.67

3.67

4.67

WACC

            0.13

           0.13

           0.13

           0.13

             0.13

             0.13

1/(1+wacc)^t           מקדם ההיוון:

            0.92

           0.82

           0.73

           0.64

             0.57

           11.41

DCF

        27,078

       27,153

       27,208

       27,241

         27,248

       555,342

Cash

    40,000

       316,981

DCF+Cash

                        492,909

Re

21.40%

0.214

Rd

7

0.07

Rf

3

0.03

Rm

26

0.26

beta

0.8

0.8

g

4

0.04

 

 • סיכום: קניה
 • תג המחיר הנגזר מהערכת השווי הינו 1.774 מיליארד ש”ח אל מול שווי שוק שעומד על כ – 1.4 מיליארד ש”ח – אפסייד של 26%
 • פרסום חלקי של הערכת השווי 

============================================================================================

הערכת השווי בוצעה ע”י:  מר אלברט קריסטל, מעריך שווי מדופלם, בעל תואר ראשון ושני במנהל עסקים.

הערכות אפסייד ומחיר היעד בוצע ע”י: מר גיא חזן, יועץ השקעות מס’ רישיון 8847

============================================================================================

דיסקליימר

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות בדוח זה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות ואין לראות בדוח זה התאמה אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.