סיירן (לשעבר קומטאץ) – הערכת שווי

חברת סיירן בע”מ, (לשעבר קומטאצ’ בע”מ) הוקמה כחברה פרטית ב-1991 והפכה לציבורית בשנת 1999. החברה מתמחה בפיתוח ושיווק של פתרונות אבטחת מידע ותוכנה על רשת האינטרנט. מניות החברה נסחרות בבורסה של ת”א ובבורסה האמריקאית ולכן למשקיעים המחזיקים את מניות החברה בשקלים יש חשיפה נוספת של תנודת שער הדולר.

החברה מפתחת ומשווקת ארבעה תחומי הגנות מידע:

א.      הגנה רשתית: WEB.

ב.      אנטי תוכנות זדוניות:Anti Malware .

ג.       הגנת מיילים: EMAIL.

ד.      מרכז אבטחה עם מודיעין בזמן אמת: Security Center.

 

לחברה פתרונות הגנה מודולאריים גמישים שמותאמים לצרכי לקוחותיה. ההגנות חלות גם בתחום הסלולר שהולך וצובר תאוצה רבה וצפוי לצמוח רבות. 

שוק אבטחת המידע הגלובלי מוערך בכ-60 מיליארד דולר שנתי, מתוכו כ-2 מיליארד בתחום אבטחת מידע רשתי (מבוסס “ענן”). שוק אבטחת המידע הכללי צומח בקצב של כ-10% בשנה, כאשר תחום אבטחת המידע הרשתי צומח בקצב של כ- 20% בשנה. לחברה נתח שוק מוערך בכ- 1% והיא צומחת בקצב שנתי של כ-20% בממוצע שנתי.

לחברה מחזור שנתי אחרון של 33 מיליון דולר, עם רווח נקי של כ-16%, בממוצע שנתי. החברה מעסיקה כ-200 עובדים ב-4 מרכזים: ישראל, ארה”ב, איסלנד וגרמניה.  

התחרות בענף מגיע בעיקר מחברות גדולות ומבוססות יותר כגון סימנטק, מיקרוסופט, מקאפה, אי.אמ.סי ועוד. לחברה יתרון במוצר מבוסס יכולת ייחודית של תצפית וזיהוי בזמן אמת מקורות ותבניות איומי אבטחה ברמה גלובלית.

לחברה מכפיל הון מעט גבוהה מהממוצע הענפי אבל לא בפער מהותי. החברה משקיע במו”פ, בשיווק מוצריה ושירותיה, כמו גם באמצעות מכירת מוצרי OEM, וכן כספק שירותים לשותפים עסקיים אסטרטגיים.

מבין לקוחות החברה נמנות חברות ידועות וגדולות כגון גוגל, יאהו, צ’קפוינט ועוד. לחברה יתרון תחרותי יחסי בגמישות הפתרונות, מענה מקיף למגוון גדול של לקוחות ואיכות מעולה של מוצרים ושירותים.

זיהוי שווקי מטרה עיקריים (גלובלית):

א.      ספקי תקשורת אינטרנט.

ב.      ספקי שירותי מייל.

ג.       עסקים בינוניים וקטנים העובדים על רשת האינטרנט.

ד.      ספקי ומשתמשי תוכן ותקשורת על רשתות הסלולר.

ה.     ספקי שירותי תוכנה ומסחר על גבי האינטרנט.

 

חסמי כניסה ויציאה מהענף:

חסם כניסה: שיתופי פעולה אסטרטגים כיצרנית מוצרי OEM ללקוחות, וכן הפצה באמצעות מפיצי משנה יוצרים מערכת יחסים ארוכת טווח עם הלקוחות.

חסם יציאה: התחייבות למתן שירותים והשקעה בעדכון שוטף של המשאבים עבור הלקוחות. 

 

המודל העסקי של החברה:

פיתוח ושיפור תמידי של מוצרים ושירותי אבטחת מידע רשתי, קלים לתפעול ונוחים לשימוש. צבירת ידע ויכולות, מאיומי אבטחה משתנים, בזמן אמת וברמה גלובלית.

הוצאות מימון:

לא זוהו בבירור הוצאות מימון עבור חוב חיצוני מאחר והחברה ממנת בעצמה מהונה העצמי וקופת המזומנים, את פעילותה. לפיכך נבחר מדוח תזרים המזומנים, את ההתאמה השלילית שנובעת כתוצאה מרווח שלילי מהתחייבויות החברה, זהו תזרים שלילי שנעמד בשנת 2013 על כ- 3 מיליון דולר. לפיכך, תונח הנחה שהוצאות המימון יעמדו על 10% מההכנסות, בכל שנה.

 

חישוב DCF:

באלפי $

הווה

2014E

2015E

2016E

2017E

2018E

2019 מייצגת

הכנסות ממכירות

    32,248

38,698

46,437

55,725

66,869

80,243

         88,268

1.2

1.10

1.00

עלות המוצרים

               7,740

         9,287

       11,145

       13,374

         16,049

         17,654

0.2

הוצאות מכירה ושיווק

             11,609

       13,931

       16,717

       20,061

         24,073

         26,480

0.3

הוצאות הנהלה וכלליות

11609

13931

16717

20061

24073

26480

0.3

רווח תפעולי

 

               7,740

         9,287

       11,145

       13,374

         16,049

         17,654

הוצאות מימון

               3,870

         4,644

         5,572

         6,687

           8,024

           8,827

0.100

רווח מפעולות שוטפות:

 

               3,870

         4,644

         5,572

         6,687

           8,024

           8,827

הוצאות מיסים:

                    –

               –

               –

               –

                 –

                 –

0

רווח נקי לאחר מס: net

 

               3,870

         4,644

         5,572

         6,687

           8,024

           8,827

פחת והפחתות

               3,000

         3,000

         3,000

         3,000

           3,000

           3,000

השקעות (הוצאות למו”פ)

             -3,000

        -3,000

        -3,000

        -3,000

          -3,000

          -3,000

FCF

 

               3,870

         4,644

         5,572

         6,687

           8,024

           8,827

חוב פיננסי נטו: D

             18,730

       17,956

       17,028

       15,913

         14,576

         13,773

הון עצמי: E

28,309

32,179

36,822

42,395

49,082

57,106

65,933

net+equity

תקופות t

0.67

1.67

2.67

3.67

4.67

WACC

                 0.09

           0.09

           0.09

           0.09

             0.10

             0.10

1/(1+wacc)^t           מקדם ההיוון:

                 0.94

           0.87

           0.79

           0.72

             0.65

           10.29

DCF

               3,656

         4,020

         4,404

         4,809

           5,233

         90,788

Cash

      3,757

         59,209

DCF+Cash

                              85,089

 

  • סיכום: מכירה. 
  • תג המחיר הנגזר מהערכת השווי מצביע כי החברה נסחרת בשווי שוק של 94 מ’ ד’ שהוא מעל שוויה הכלכלי – 85 מ’ ד’
  • פרסום חלקי של הערכת השווי

============================================================================================

הערכת השווי בוצעה ע”י:  מר אלברט קריסטל, מעריך שווי מדופלם, בעל תואר ראשון ושני במנהל עסקים.

הערכת המכירה בוצעה ע”י: מר גיא חזן, יועץ השקעות מס’ רישיון 8847

============================================================================================

דיסקליימר

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות בדוח זה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות ואין לראות בדוח זה התאמה אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.