שופרסל – הערכת שווי

 

חברת שופרסל בע”מ הקומה בשנת 1957 והונפקה לציבור בשנת 1980. החברה עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים, בעלי סינרגיה הדדית:

  1. שיווק קמעונאי של מזון ומוצרים לבית. מחזור של כ-11.9 מיליארד ₪ שנתי, מרווח של 1.7% מהמחזור.
  2. נדל”ן מסחרי מניב בשווי של 2.15 מיליון ₪ המניב 0.157 מיליון ₪ שנתי NOI (משכירות לחיצונים). מרווח שנתי מוערך בכ- 7.3%.

2.1  לחברה גם הכנסות ממכירת נדל”ן חד פעמיות, המכניסות עשרות מיליוני ש”ח מדי שנתיים.

2.2 החברה משכירה מחברת הבת שלה (שופרסל נדל”ן) שטחי מסחר בתשלום  צפוי של 124 מליון ₪ שנתי החל משנת 2014 ואילך.

עיקר ההכנסות של שופרסל נובעים משיווק של מוצרי מזון ומוצרי סופרמרקט על ידי פניה רחבה לכלל האוכלוסייה בישראל באמצעות מעל ל-260 סניפים הפרוסים בכל ישראל.

החברה משווקת באמצעות 5 ערוצי הפצה מרכזיים:

  1. 84 סופרמרקטים שכונתיים (“שופרסל שלי”).
  2. 90 סופרמרקטים אזוריים נותני הנחות קבועות (“שופרסל דיל”).
  3. 68 סופרמרקטים זולים במיוחד (“יש”).
  4. 30 סופרמרקטים שכונתיים המופעלים על ידי זכיינים (“שופרסל אקספרס”).
  5. 1 חנות אינטרנטית כלל ארצית (“שופרסל אונליין”).

לחברה יכולת יבוא, אחסון והפצה עצמאיים באמצעות 4 מרכזים לוגיסטיים אזוריים גדולים שמעניקים יתרון יחסי לרשת ליעל ולהוזיל עלויות מול המתחרות. החברה מפעילה גם קבלני משנה ליבוא ואחסון, וזאת במקביל ובנוסף להפצה באמצעות הספקים השונים ישירות לסניפי הרשת.

בבעלות החברה כ-558,000 מ”ר למסחר, תפעול ומשרדים לצורך מימוש הפעילות הקמעונאית המרכזית.

לשופרסל מאות מותגים פרטיים, ביניהם רשת מזון בריאות תוך רשתית בשם: אורגניק מרקט הכוללת 33 סניפים תוך רשתיים ו- 9 חנויות חיצוניות.

בתחום הנדל”ן המניב, לחברה כ-43,000 מ”ר בבעלותה. מגזר זה עם פוטנציאל להניב כ-480 מיליון ₪. החברה עוסקת ברכישה, בניה ופיתוח נדל”ן מניב באופן שוטף, תוך ניצול ידע ויכולות סינרגטיות עם פעילות הליבה שלה: קמעונאות. החברה ממנפת ידע ויכולות השבחת נכסי נדל”ן מסחרי על ידי ניצול אפקט “העוגן” של פעילות הליבה הקמעונאית.  

החברה מעסיקה כ-13,000 עובדים, תחת הסכם קיבוצי, ביחסים טובים, משקיעה בהדרכת עובדים ותנאי עבודה תקינים, וכן פעילה באופן עקבי ברווחה חברתית וסיוע לארגוני צדקה שונים.

מאפייני שוק המטרה של החברה:

גודל שוק מוצרי המזון הפרטי בישראל מוערך בכ-63 מיליארד ₪ בשנה (8.1 מיליון אזרחים, 643[1] ש”ח הוצאה חודשית למזון לנפש בישראל). גודל ענף רשתות השיווק הקמעונאי מעורך בכ-34 מיליארד ₪ שנתי, כאשר לשופרסל יש נתח שוק של 34% בענף, זהו נתח השוק הגדול ביתר בענף רשתות המזון. קצב צמיחת שוק צרכנות המזון הפרטי בישראל מוערך כשווה לקצב הגידול באוכלוסיה בישראל: כ-1.4% בשנה (שונה מקצב הצמיחה הכלכלית בישראל שהיא צמיחת התוצר לנפש). השוק מאופיין למעשה על ידי מגוון מלא של כל סוגי צרכני המזון הפרטי בישראל,מכל שכבות הגיל ומכל העשירונים.

התחרות בענף:

התחרות בענף השיווק הקמעונאי מאופיין בתחרות עזה, מרווחים נמוכים וכושר נדידה מהיר וזול של לקוחות ממתחרה למתחרה. תחום המידע ההשוואתי באינטרנט וטכנולוגיות אפליקציות השוואת מחירים בסלולר מחדדות את עוצמת התחרות העתידית בענף.

שופרסל שוקדת על הוזלת מחירים, בידול שיווקי מול מתחרים, יצירת מועדוני לקוחות, השקת כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים וניצול היכולת הפיננסית של החברה לחדשנות שיווקית כגון יצירת מועדון לקוחות של 1.4 מיליון צרכנים שזוכים בנקודות זיכוי, מבצעים והנחות.

החברה מפעילה מאגרי מידע ממוחשבים שונים לצורך ניהול וייעול השיווק.

הבעלים: כ- 66% בעלי עניין (בעיקר דיסקונט השקעות בע”מ),כ- 4% מוסדיים וכ-30% בידי הציבור.

זיהוי שווקי מטרה עיקריים לחברה (ישראלי בלבד):

א.      צרכני מזון שכונתיים.

ב.      צרכני מזון שהם משפחות גדולות או מיעוטי יכולת.

ג.       צרכני מזון שהם  עסוקים – רכישה באמצעות האינטרנט או טלפון.

ד.      צרכני מוצרי Non Food שרגישים למחיר ופחות רגישים למותגים.

 

חסמי כניסה ויציאה מהענף: 

מיקומי סניפים אסטרטגיים מהווה חסם כניסה למתחרים. מבצעים ומועדוני לקוחות , כולל כרטיסי אשראי חוץ בנקאי, מהווה חסם יציאה של לקוחות. מערכת לוגיסטית מתקדמת מחייבת את החברה לתפעול ארוך טווח. סינרגיה עם אחזקות נדל”ן מסחרי מהווה חסם יציאה ארוך טווח לאור הסכמי שכירות ארוכים (הסניפים של שופרסל מהווים עוגן מסחרי במרכזי מסחר).

שיעור המס הממוצע  האפקטיבי: הערכת השווי תהיה כאילו לחברה שיעור המס האפקטיבי הממוצע: 26.5%.

הוצאות מימון: נמצא: 1.6% בשנה מהמחזור השנתי.

חישוב DCF ובדיקת רגישות מלאה:

באלפי ש”ח

הווה

2014E

2015E

2016E

2017E

2018E

2019 מייצגת

הכנסות ממכירות

 11,909,000

12,147,180

12,390,124

12,637,926

12,890,685

13,148,498

  13,332,577

1.02

1.014

1.00

הכנסות מנדל”ן

        30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1

עלות המוצרים

 

        8,988,913

     9,168,691

        9,352,065

   9,539,107

      9,729,889

    9,866,107

0.74

הוצאות מכירה ושיווק

 

        2,550,908

     2,601,926

        2,653,964

   2,707,044

      2,761,185

    2,799,841

0.21

הוצאות הנהלה וכלליות

 

           121,472

        123,901

           126,379

      128,907

         131,485

       133,326

0.01

רווח תפעולי

 

           515,887

        525,605

           535,517

      545,627

         555,940

       563,303

הוצאות מימון

 

           194,355

        198,242

           202,207

      206,251

         210,376

       213,321

0.016

רווח מפעולות שוטפות:

 

           321,532

        327,363

           333,310

      339,376

         345,564

       349,982

הוצאות מיסים:

 

             85,206

          86,751

             88,327

        89,935

           91,574

         92,745

0.265

רווח נקי לאחר מס: net

 

           236,326

        240,612

           244,983

      249,442

         253,990

       257,237

השקעות ברכוש קבוע

-379,000

         -379,000

      -379,000

         -379,000

     -379,000

        -379,000

      -379,000

פחת והפחתות

260,000

           260,000

        260,000

           260,000

      260,000

         260,000

       260,000

שינוי בהון חוזר תפעולי (קבוע)

 

           -12,000

        -12,000

           -12,000

       -12,000

          -12,000

        -12,000

FCF

 

           105,326

        109,612

           113,983

      118,442

         122,990

       126,237

חוב פיננסי נטו: D

6,000,000

        5,894,674

     5,890,388

        5,886,017

   5,881,558

      5,877,010

    5,873,763

הון עצמי: E

1,200,000

1,436,326

1,676,938

1,921,921

2,171,363

2,425,352

2,682,589

תקופות t

 

0.67

1.67

2.67

3.67

4.67

WACC

 

           0.04973

        0.05143

           0.05306

      0.05461

         0.05610

       0.05752

1/(1+wacc)^t           מקדם ההיוון:

 

                 0.97

              0.92

                 0.87

            0.82

               0.77

           22.98

DCF

 

           101,956

        100,805

             99,287

        97,443

           95,314

    2,900,611

`

Cash

      583,000

 

 

 

 

      2,247,917

 

DCF+Cash

                             3,325,724

 

 

 

 

 

Re

 

10.30%

0.103

ערך שארית:

   2,247,917

ערך שארית הוא השווי המהוון של החברה מעתיד הרחוק עד להווה, ההנחה היא שהחברה תחייה מעל ל-30 שנים בעתיד

Rd

5

0.05

היוון 5 שנים:

      494,807

Rf

2

0.02

מזומן:

      583,000

Rm

12

0.12

בדיקה:

   3,325,724

beta

0.83

0.83

 

 

g

1.4

0.014

משקל ערך שארית מכלל השווי הכולל:

67.59%

G

2

0.02

T (tax rate)

 

26.5

0.265

Sensitivity Analysis

 

g/Rd

 

long term growth g

Growth / Debt

1

 

   3,325,724

                   1.0

                1.4

                   1.8

Rd (debt rate)

4.0

        3,424,701

     3,686,625

        4,009,193

5.0

        3,121,687

     3,325,724

        3,570,981

7.0

        2,675,017

     2,807,808

        2,961,979

 

 

G/Rd

short term growth G

 

   3,325,724

                   0.5

                   2

                      3

Rd (debt rate)

4.0

        3,328,506

     3,686,625

        3,932,480

5.0

        3,006,441

     3,325,724

        3,545,654

7.0

        2,546,761

     2,807,808

        2,988,476

g/Rm

 

long term growth g

 Growth / Market Rate

2

 

   3,325,724

                   1.0

                1.4

                   1.8

 Rm (market rate)

10.0

        3,428,314

     3,691,968

        4,016,995

12.0

        3,121,687

     3,325,724

        3,570,981

14.0

        2,875,641

     3,037,781

        3,228,851

 

 

G/Rm

short term growth G

 

   3,325,724

                   0.5

                   2

                      3

 Rm (market rate)

10.0

        3,323,471

     3,691,968

        3,946,409

12.0

        3,006,441

     3,325,724

        3,545,654

14.0

        2,756,556

     3,037,781

        3,231,116

g/Rf

 

long term growth g

Growth / Non Risk Rate

3

 

   3,325,724

                   1.0

                1.4

                   1.8

 Rf (non-risk rate)

1.0

        3,149,964

     3,359,152

        3,611,180

2.0

        3,121,687

     3,325,724

        3,570,981

3.0

        3,094,037

     3,293,106

        3,531,854

 

 

G/Rf

short term growth G

 

   3,325,724

                   0.5

                2.0

                   3.0

 Rf (non-risk rate)

1.0

        3,035,414

     3,359,152

        3,582,200

2.0

        3,006,441

     3,325,724

        3,545,654

3.0

        2,978,162

     3,293,106

        3,509,999

b/Rm

 

beta (defensiveness of the stock)

Defensiveness / Rates

4

 

   3,325,724

                 0.80

              0.83

                 0.90

 Rm (market rate)

10.0

        3,753,323

     3,691,968

        3,557,774

12.0

        3,385,279

     3,325,724

        3,196,300

14.0

        3,094,874

     3,037,781

        2,914,333

 

b/Rd

beta (defensiveness of the stock)

 

   3,325,724

                 0.80

              0.83

                 0.90

Rd (debt rate)

4.0

        3,763,239

     3,686,625

        3,521,650

5.0

        3,385,279

     3,325,724

        3,196,300

7.0

        2,846,692

     2,807,808

        2,722,181

 

b/Rf

beta (defensiveness of the stock)

 

   3,325,724

                 0.80

              0.83

                 0.90

 Rf (non-risk rate)

1.0

        3,426,468

     3,359,152

        3,214,022

2.0

        3,385,279

     3,325,724

        3,196,300

3.0

        3,345,287

     3,293,106

        3,178,819

T/Rd

 

tax rate  T

Tax / Debt

5

 

   3,325,724

               15.00

            26.50

               30.00

Rd (debt rate)

4.0

        3,450,508

     3,686,625

        3,766,380

5.0

        3,096,900

     3,325,724

        3,403,843

7.0

        2,599,133

     2,807,808

        2,880,140

  • סיכום: קניה
  • תג המחיר הנגזר מהערכת השווי מצביע כי החברה נסחרת בשווי שוק של 2,891 מ’ ש’ שהוא מתחת להערכת השווי הכלכלי – 3,325 מ’ ש’
  • פרסום חלקי של הערכת השווי

============================================================================================

הערכת השווי בוצעה ע”י:  מר אלברט קריסטל, מעריך שווי מדופלם, בעל תואר ראשון ושני במנהל עסקים

הערכת קניה בוצעה ע”י: מר גיא חזן, יועץ השקעות מס’ רישיון 8847

============================================================================================

דיסקליימר

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות בדוח זה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות ואין לראות בדוח זה התאמה אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.

חישוב DCF ובדיקת רגישות מלאה:

באלפי ש”ח

הווה

2014E

2015E

2016E

2017E

2018E

2019 מייצגת

הכנסות ממכירות

 11,909,000

12,147,180

12,390,124

12,637,926

12,890,685

13,148,498

  13,332,577

1.02

1.014

1.00

הכנסות מנדל”ן

        30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1

עלות המוצרים

 

        8,988,913

     9,168,691

        9,352,065

   9,539,107

      9,729,889

    9,866,107

0.74

הוצאות מכירה ושיווק

 

        2,550,908

     2,601,926

        2,653,964

   2,707,044

      2,761,185

    2,799,841

0.21

הוצאות הנהלה וכלליות

 

           121,472

        123,901

           126,379

      128,907

         131,485

       133,326

0.01

רווח תפעולי

 

           515,887

        525,605

           535,517

      545,627

         555,940

       563,303

הוצאות מימון

 

           194,355

        198,242

           202,207

      206,251

         210,376

       213,321

0.016

רווח מפעולות שוטפות:

 

           321,532

        327,363

           333,310

      339,376

         345,564

       349,982

הוצאות מיסים:

 

             85,206

          86,751

             88,327

        89,935

           91,574

         92,745

0.265

רווח נקי לאחר מס: net

 

           236,326

        240,612

           244,983

      249,442

         253,990

       257,237

השקעות ברכוש קבוע

-379,000

         -379,000

      -379,000

         -379,000

     -379,000

        -379,000

      -379,000

פחת והפחתות

260,000

           260,000

        260,000

           260,000

      260,000

         260,000

       260,000

שינוי בהון חוזר תפעולי (קבוע)

 

           -12,000

        -12,000

           -12,000

       -12,000

          -12,000

        -12,000

FCF

 

           105,326

        109,612

           113,983

      118,442

         122,990

       126,237

חוב פיננסי נטו: D

6,000,000

        5,894,674

     5,890,388

        5,886,017

   5,881,558

      5,877,010

    5,873,763

הון עצמי: E

1,200,000

1,436,326

1,676,938

1,921,921

2,171,363

2,425,352

2,682,589

תקופות t

 

0.67

1.67

2.67

3.67

4.67

WACC

 

           0.04973

        0.05143

           0.05306

      0.05461

         0.05610

       0.05752

1/(1+wacc)^t           מקדם ההיוון:

 

                 0.97

              0.92

                 0.87

            0.82

               0.77

           22.98

DCF

 

           101,956

        100,805

             99,287

        97,443

           95,314

    2,900,611

`

Cash

      583,000

 

 

 

 

      2,247,917

 

DCF+Cash

                             3,325,724

 

 

 

 

 

Re

 

10.30%

0.103

ערך שארית:

   2,247,917

ערך שארית הוא השווי המהוון של החברה מעתיד הרחוק עד להווה, ההנחה היא שהחברה תחייה מעל ל-30 שנים בעתיד

Rd

5

0.05

היוון 5 שנים:

      494,807

Rf

2

0.02

מזומן:

      583,000

Rm

12

0.12

בדיקה:

   3,325,724

beta

0.83

0.83

 

 

g

1.4

0.014

משקל ערך שארית מכלל השווי הכולל:

67.59%

G

2

0.02

T (tax rate)

 

26.5

0.265

Sensitivity Analysis

 

g/Rd

 

long term growth g

Growth / Debt

1

 

   3,325,724

                   1.0

                1.4

                   1.8

Rd (debt rate)

4.0

        3,424,701

     3,686,625

        4,009,193

5.0

        3,121,687

     3,325,724

        3,570,981

7.0

        2,675,017

     2,807,808

        2,961,979

 

 

G/Rd

short term growth G

 

   3,325,724

                   0.5

                   2

                      3

Rd (debt rate)

4.0

        3,328,506

     3,686,625

        3,932,480

5.0

        3,006,441

     3,325,724

        3,545,654

7.0

        2,546,761

     2,807,808

        2,988,476

g/Rm

 

long term growth g

 Growth / Market Rate

2

 

   3,325,724

                   1.0

                1.4

                   1.8

 Rm (market rate)

10.0

        3,428,314

     3,691,968

        4,016,995

12.0

        3,121,687

     3,325,724

        3,570,981

14.0

        2,875,641

     3,037,781

        3,228,851

 

 

G/Rm

short term growth G

 

   3,325,724

                   0.5

                   2

                      3

 Rm (market rate)

10.0

        3,323,471

     3,691,968

        3,946,409

12.0

        3,006,441

     3,325,724

        3,545,654

14.0

        2,756,556

     3,037,781

        3,231,116

g/Rf

 

long term growth g

Growth / Non Risk Rate

3

 

   3,325,724

                   1.0

                1.4

                   1.8

 Rf (non-risk rate)

1.0

        3,149,964

     3,359,152

        3,611,180

2.0

        3,121,687

     3,325,724

        3,570,981

3.0

        3,094,037

     3,293,106

        3,531,854

 

 

G/Rf

short term growth G

 

   3,325,724

                   0.5

                2.0

                   3.0

 Rf (non-risk rate)

1.0

        3,035,414

     3,359,152

        3,582,200

2.0

        3,006,441

     3,325,724

        3,545,654

3.0

        2,978,162

     3,293,106

        3,509,999

b/Rm

 

beta (defensiveness of the stock)

Defensiveness / Rates

4

 

   3,325,724

                 0.80

              0.83

                 0.90

 Rm (market rate)

10.0

        3,753,323

     3,691,968

        3,557,774

12.0

        3,385,279

     3,325,724

        3,196,300

14.0

        3,094,874

     3,037,781

        2,914,333

 

b/Rd

beta (defensiveness of the stock)

 

   3,325,724

                 0.80

              0.83

                 0.90

Rd (debt rate)

4.0

        3,763,239

     3,686,625

        3,521,650

5.0

        3,385,279

     3,325,724

        3,196,300

7.0

        2,846,692

     2,807,808

        2,722,181

 

b/Rf

beta (defensiveness of the stock)

 

   3,325,724

                 0.80

              0.83

                 0.90

 Rf (non-risk rate)

1.0

        3,426,468

     3,359,152

        3,214,022

2.0

        3,385,279

     3,325,724

        3,196,300

3.0

        3,345,287

     3,293,106

        3,178,819

T/Rd

 

tax rate  T

Tax / Debt

5

 

   3,325,724

               15.00

            26.50

               30.00

Rd (debt rate)

4.0

        3,450,508

     3,686,625

        3,766,380

5.0

        3,096,900

     3,325,724

        3,403,843

7.0

        2,599,133

     2,807,808

        2,880,140