הערכת שווי – אורמת

חברת אורמת תעשיות בע”מ הוקמה בשנת 1965 בישראל ונהפכה להיות ציבורית בשנת 1992. לחברה עשרות חברות בנות והיא מתמחה בפיתוח, יצור שיווק, הקמה ותפעול מערכות ליצור חשמל ממקורות אנרגיה ירוקה, בעיקר גיאותרמית ואנרגיה שיורית שנשארת תוך כדי תהליכי יצור שונים במפעלים שונים.

לחברה שני מקורות הכנסה עיקריים, גלובליים: יצור ומכירת חשמל, בעיקר ממקורות גיאותרמיים (60% מההכנסות), וממכירת מוצרים ומתקנים המיועדים ליצור חשמל ממקורות “ירוקים” כגון טורבינות ומחליפי חום שונים (40% מההכנסות). רוב הכנסות החברה הן מהשוק בארה”ב (כ-60% מההכנסות) בו היא פעילה באמצעות חברת הבת אורמת טכנולוגיות בע”מ שהינה חברה ציבורית הנסחרת ב- NYSEובאמצעות חברות רבות נוספות. 

החברה בעלת מחזור שנתי של כ-0.55 מיליארד $, מעסיקה כ-1100 עובדים, מחציתם בישראל, בעלת רווחיות נקייה של כ-16% מהמחזור ונסחרת במכפיל של כ-16.

החברה נחשבת למובילה בענף יצור החשמל ממקורות גיאותרמיים, בעלת נתח של שוק כ-13% משוק פוטנציאלי המוערך בסדר גודל של כ-4 מיליארד $ שנתי. הענף צפוי לצמוח בטווח הארוך בקצב של כ-4% בשנה. השוק צפוי לצמוח בקצב של MW500 כל שנה, כאשר כיום הוא מוערך בסדר גודל של כ- MW 12,000.

ענף יצור חשמל גיאותרמי הגלובלי בעל פוטנציאל כולל של מאות מיליארדי דולרים ויש מדיניות כלל עולמית, ובעיקר בארה”ב, לעידוד פיתוח ושימוש בחשמל ממקורות גיאותרמיים. היתרון במקור גיאותרמי הוא שהוא מקור “ירוק” ידידותי לסביבה ויחסית אינו מזהם. כמו גם, מקור גיאותרמי מאפשר יצור חשמל באופן רציף, ללא הפסקות. החיסרון העיקרי של מקור זה הוא התקררות הקידוחים הגיאותרמיים, ולכן הענף מחייב ריבוי קידוחים והשקעה תמידית במיפוי ואיתור נקודות חדשות לקידוחים שכדאיים כלכלית. ישנם עלויות גבוהים באיתור והקמה של מתקן גיאותרמי כמו גם סיכונים להצלחתו. לחברה יש ניסיון רב ויכולות מעולות בניצול יעיל של קידוחים גיאותרמיים, גם אם ישנה התקררות כלשהי בקידוח מסוים. לחברה יש עשרות קידוחים והיא משקיעה תמידית באיתור והקמה של מקורות חדשים כל הזמן.

החברה נכנסת גם לתחומים משיקים כגון יצור ומכירת חשמל ממקורות סולריים וכן לתחומים נוספים.

לחברה הסכמים ארוכי טווח עם לקוחותיה והיא בעלת כ-77 פטנטים, ניסיון וידע רב. היא מבין החברות היחידות בענף שמסוגלות לתת מענה מלא לכל השלבים והמרכיבים של פיתוח, הקמה, יצור ומכירה של חשמל ממקורות גיאותרמיים.

התחרות בענף:

אורמת היא המובילה בענף עם נתח שוק של כ-13% מהפוטנציאל השנתי. אולם מאחר והיא פעילה בפרויקטים בעלי משמעות לאומית במדינות היעד, החברה מתחרה בתנאי רגולציה שמעדיפים באופן טבעי חברות מקומיות במדינות היעד. לאורמת יש חברות בנות שמקלות על התחרות, בעיקר בשוק האמריקאי בו היא בעלת השליטה באורמת טכנולוגיות הנסחרת בבורסת NYSE.

להלן מבט על היקף הפרויקטים בענף יצור החשמל הגיאותרמי במבט גלובלי:
המתחרות העיקריות הן: פוג’י אלקטריק (יפן), מיצ’ובישי תעשיות כבדות (יפן), ג’י-אי אנרגיה (ארה”ב), טושיבה מערכות כוח (יפן) ועוד חברות. מאחר ומדובר הפרויקטים ארוכי טווח ומורכבים ביותר, לאורמת יש יתרון של ניסיון וידע רב וכן היכולת של אורמת לספק מענה אנכי מלא של כל השלבים בכל פרויקט, כולל פיתוח, יצור והתקנה של ציוד. לאורמת עשרות פטנטים וניסיון רב של מעל ל- 50 שנים בענף.

הבעלים: 49% בעלי עניין (בעיקר קרן פימי), 15% מוסדיים ו-36% בידי הציבור. החברה נסחרת תחת הסימול: “אורמת”.

המודל העסקי של החברה: מענה אנכי מלא לכל צרכי פרויקט גיאותרמי, צמיחה על בסיס יתרון יחסי בידע וניסיון נצברים.

שיטת חישוב השווי: DCF

עלות ההון הזר לחברה Rd כ: 7.3%. יחס הוצאות מימון בשנה לסך החוב של החברה.

תשואת השוק Rm (משתנה מהותי לדיוק הערכת השווי): 13% , הממוצע הגיאומטרי של מחיר המניה ב-3 שנים האחרונות בבורסת תל-אביב.

תשואה חסרת הסיכון Rf: אג”ח שקלי מח”מ עד שנה: 2%

קצב הגידול בהכנסות של החברה ב-5 השנים הקרובות: 7% לשנה. G

סיכונים תפעוליים ושיווקיים:

יש סיכון תפעולי מאחר ובחלק מהפרויקטים המקור הגיאותרמי שמתחת לאדמה לעיתים מתקרר או שמזג האוויר החיצוני חם מדי ומקטין את הפער בין החום החיצוני ולזה שמתחת לאדמה, דבר שמקטין את היעילות התפעולית. לחברה יש ידע וניסיון רב כיצד להתמודד במצבים אלו והיא מפזרת את הסיכון על ידי ריבוי פרויקטים שונים במקומות פזורים.

סיכון נזילות החברה: החברה ממנופת תחת תנאי קובננט. תזרים מזומנים חיובי ועקבי מפעולות שוטפות.

שיעור המס הממוצע האפקטיבי: 33%

 

============================================================================================

  • סיכום: קניה
  • תג המחיר הנגזר מהערכת השווי עומד על כ – 3,667,000,000 ש”ח אל מול שווי שוק של 3,134,513,000 ש”ח.
  • פרסום חלקי של הערכת השווי

============================================================================================

הערכת השווי בוצעה ע”י:  מר אלברט קריסטל, מעריך שווי מדופלם, בעל תואר ראשון ושני במנהל עסקים

הערכת קניה בוצעה ע”י: מר גיא חזן, יועץ השקעות מס’ רישיון 8847

============================================================================================

דיסקליימר

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות בדוח זה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות ואין לראות בדוח זה התאמה אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.