למה בהשקעות ארוכות (גמל) משיגים תשואות עדיפות

לא מעט אני שומע תלונות והשגות על מערך ניהול התיקים בחברות ההשקעה השונות. הן החברות הגדולות והן הקטנות נוטות לאכזב לא מעט את המשקיעים שרואים את תיק ההשקעות שלהם זז מדי יום ואינו משיג את מדדי היחס הרלוונטים. חלק מסויים מכישלון חברות ההשקעה בניהול תיק ההשקעות של הלקוח הוא תוצאה ישירה של אי עמידה בלחצי השוק השלילי. המשקיע רואה לפניו תקופה שלילית והדבר הראשון שהוא עושה זה טלפון לבית ההשקעות והבעת חשש שמה תיק ההשקעות הולך לאבדון.

עם זאת, מרבית הכישלון שבניהול תיק ההשקעות, כפי שידוע לי, מונח על כתפי מנהלי התיקים ומנהלי ההשקעות השונים. מנהלי ההשקעות לא מצליחים להשיג את מדדי היחס השונים ובמרבית המקרים אף משיגים תוצאות נמוכות יותר. אין בכוונתי לעסוק בסיבות לכך אלא רק לציין כי פעילות בתי ההשקעות בכל הקשור לתוצאות וביצועים בתיק ההשקעות של הלקוח אינם נראים עין בעין מול הלקוח.

אל מול תיקי ההשקעות המנוהלים ניתן לציין לחיוב את ביצועי בתי ההשקעות בנושא הגמל וההשתלמות. במגזר בו אין ללקוח \ למשקיע יכולת כלשהי להשפיע על מנהל ההשקעות ומנגד על מנהל ההשקעות מונחים כללי השקעה ופיקוח נוקשים יותר – בכל תחום הגמל וההשתלמות מצליחים חלק מגופי ההשקעה להשיג תוצאות המצליחות לגעת במדדי היחס ובלא מעט מקרים אף להכות אותם.

בכל השקעה כמעט, ובמיוחד בהשקעות הוניות, סבלנות וטווח זמן השקעה רחב הם מצרכים חשובים להצלחה. מרבית המשקיעים לא ערים לכך וכתוצאה מכך מבצעים שינויים תכופים ולא רלוונטיים ומכאן גם רושמים תשואות נמוכות על השקעותיהם.

הערה נוספת בכל נושא הגמל וההשתלמות: בשנים האחרונות יכול כל משקיע לנהל את קופת הגמל שלו או את קרן ההשלמות שלו וזאת במסגרת הנקראת – IRA. לא כל גוף השקעה מאפשר פעילות שכזאת אך במספר גופים בהם ניתן לנהל קופת IRA – המשקיע מנהל את כספו לטווח ארוך ואינו תלוי במנהלי ההשקעות מאותו גוף השקעות.