מטריקס – הערכת שווי

חברת מטריקס הקומה בשנת 1989 כחברה פרטית לפתרונות מחשוב לתחום ה-IT בישראל, היא הונפקה לציבור בשנת 1993. החברה מעסיקה כ-6500 עובדים בתנאים טובים, בעלת כ-550 לקוחות בישראל ופעילה גם בחו”ל (כ-10% מהמחזור שלה).

לבחרה 4 תחומי פעילות עיקריים:

 1. פתרונות תוכנה, 70% מהמחזור.
 2. שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה, 9% מהמחזור.
 3. פתרונות  אינטגרציה, 14% מהמחזור.
 4. הדרכה והטמעה, 7% מהמחזור.

פלחי השוק של החברה הם:

 1. תעשייה ומסחר.
 2. בריאות.
 3. ממשלה והמגזר הציבורי.
 4. בטחון.
 5. ענף התקשורת.
 6. ענף הבנקאות והפיננסים.

מוצרי החברה מחולקים לתחומים בהתאם לסוגי טכנולוגיות שונות וסוגי שירותי IT:

 1. כ-17 תחומים של מרכזי התמחות שונים.
 2. כ-4 תחומים של התמחויות רוחב.
 3. כ-9 תחומים של סוגי שירותי רוחב.

החברה בעלת מחזור שנתי של כ-2 מיליארד ₪ המהווים נתח שוק של כ-8% מענף שירותי ה-IT  בישראל המוערך בסדר גודל של כ-25 מיליארד ₪ שנתי. הענף צומח בקצב של כ-3% בטווח הארוך ואילו החברה צומחת בקצב של כ-10% בטווח הקצר. המתחרות העיקריות של החברה הם חברות כגון HP, one1, מלם-תים, IBM, מיקרוסופט, טלדור, בינת, נס ישראל, אורקל, קבוצת יעל, סיסקו, א.מ.ת מחשוב, גטר טק, י.א. מטווח, חילן, EMC ישראל וכו’.

החברה בעלת כושר תחרות יעיל מבוסס ידע נצבר רחב ויכולות מענה למגוון פתרונות מחשוב IT חדשניות ומשולבות. התחרות בענף נחשבת לגבוה מאוד והצפי הוא לשחיקה ברווחיות בגלל חסמי כניסת מתחרים נמוכים וכן בגלל אילוצי לקוחות לצמצום בהוצאות ה-IT  שלהם בעקבות המשבר הכלכלי הגלובלי.

החברה נמצאת תחת תנאי קובננט מול הבנקים ועומדת באופן תקין ונאות בתנאים אלו.

החברה בעלת מדיניות חלוקת דיבידנד.

החברה נסחרת במכפיל 13 שאינו גבוה במיוחד ביחס לענף.

הבעלים:

50% בעלי עניין (בעיקר פורמולה), כ-17% בידי המוסדיים וכ-33% בידי הציבור.

המודל העסקי של החברה:

 • צמיחה על בסיס צבירת ידע וניסיון ייחודי פנימי + רכישת חברות בנות מתמחות.

שיטת חישוב השווי:  DCF  

חישוב עלות ההון העצמי Re:  לפי CAPM 

סיכונים תפעוליים ושיווקיים:  אין סיכון מהותי.

סיכון נזילות החברה:  החברה ממנופת תחת תנאי קובננט. תזרים מזומנים חיובי ועקבי מפעולות שוטפות.

שיעור המס הממוצע האפקטיבי:  23%

 

============================================================================================

 • סיכום: קניה
 • תג המחיר הנגזר מהערכת השווי עומד על כ – 1,275,000,000 ש”ח אל מול שווי שוק של 1,184,000,000 ש”ח.
 • פרסום חלקי של הערכת השווי

============================================================================================

הערכת השווי בוצעה ע”י:  מר אלברט קריסטל, מעריך שווי מדופלם, בעל תואר ראשון ושני במנהל עסקים

הערכת קניה בוצעה ע”י: מר גיא חזן, יועץ השקעות מס’ רישיון 8847

============================================================================================

דיסקליימר

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות בדוח זה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות ואין לראות בדוח זה התאמה אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.