מזרחי טפחות – הערכת שווי

הנחות יסוד בהערכת השווי

תאור החברה ושוק המטרה:

 בנק מזרחי טפחות בע”מ הוקם כבנק למימון והשקעות בישראל בשנת 1923 כבנק מזרחי בע”מ ומטרתו היתה לעזור במימון ההתיישבות בישראל. בשנת 1997 הוא הופרט ובשנת 2005 הוא אוחד עם בנק טפחות בע”מ ומאז נקרא בנק מזרחי טפחות בע”מ.

 הבנק עוסק בבנקאות בישראל ובחו”ל. לבנק כ-30 חברות בנות העוסקות בבנקאות ובתחומים משלימים (ביניהן בנק יהב). לבנק כ-177 סניפים בישראל וכ-8 בחו”ל. הבנק מעסיק  5800 עובדים, בעל מחזור שנתי מאוחד של כ-4.6 מיליארד ₪ בעל רווחיות נקייה של כ-23% מהכנסות, תשואה על ההון העצמי של כ-11%. ועומד היטב בהלימות הון ודרישות הרגולציה הבנקאית בישראל.

 שוק הבנקאות בישראל מוערך בסדר גודל של כ-50 מיליארד ₪ שנתי, מתוכו למזרחי טפחות נתח שוק של כ-11.3%. הקבוצה צומחת בקצב של כ-4% בטווח הקצר, ו-3% בטווח הארוך.

 מגזרי הפעילות הם: משקי בית, עסקים קטנים, בנקאות פרטית, בנקאות מסחרית, בנקאות עסקית, ניהול פיננסי.

 המוצרים העיקריים הם: שירותי בנקאות ופיננסים, שירות בשוק ההון, כרטיסי אשראי, משכנתאות, בניה ונדל”ן. עיקר הרווח הוא ממשכנתאות (30%) ובנקאות עסקית (44%).

 דירוג המנפיק של הבנק (כולל פיקדונות שהופקדו בבנק) עומד על ilAA+  (על ידי מעלות) ונשאר יציב מאז 2003. הבנק מנהל היטב את הסיכונים ועומד בהלימות הון תקינה.

 הבנק מעסיק את עובדיו מאוגדים באיגודי עובדים. מערכתה היחסים יציבה ותקינה והחברה משקיעה בפיתוח והדרכת עובדיה.

 לבנק בעלות על מותגים ידועים ומערכת שיווק ופרסום יעילה ותחרותית.

להלן נתונים עיקריים לגבי 5 הבנקים הגדולים בישראל  (מידע מ-Tase.co.il):

ענף הבנקאות בישראל – 5 הגדולים (מיליארד ₪) במועד הסמוך להערכת השווי

קבוצה

הכנסות

נתח שוק

רווח נקי

מכפיל רווח

הון עצמי (המיוחס לבעלי המניות)

תשואה להון עצמי

אשראי לציבור

1

הפועלים

13.6

32%

3

9

29.8

10%

250

2

לאומי

12.8

30%

2.5

7.9

27

9.30%

241

3

דיסקונט

7.7

18%

0.7

9.7

12.5

5.30%

116

4

מזרחי טפחות

4.8

11.30%

1

9.6

10.1

10.40%

143

5

הבינלאומי

3.7

8.70%

0.5

11.6

6.7

7.10%

68

סה”כ:

42.6

100%

ממוצע:

9.56

86.1

הבעלים45% בעלי עניין (בעיקר וורטהיים), כ-0% בידי המוסדיים וכ-55% בידי הציבור.

המודל הצמיחה החברה:

  • השקעה בפיתוח ממשקים היברידיים מול לקוחות הבנק (אינטרנט, מסופים, סלולר, טלפון, סניפים).
  • שיפור השירות ופיתוח מוצרים חדשים.
  • מכירה אקטיבית, יזומה ולומדת, לגיוס לקוחות איכותיים.

שיטת חישוב השוויDCF  

תשואה חסרת הסיכון Rf:  ריבית נקובה של אג”ח ממשלתי שקלי, מח”מ עד שנה: 4%

קצב הגידול בהכנסות של החברה ב-5 השנים הקרובות4% לשנה.

============================================================================================

  • סיכום: נייטרלי
  • תג המחיר הנגזר מהערכת השווי עומד על כ – 10,239,000,000 ש”ח אל מול שווי שוק של 10,345,000,000 ש”ח.
  • פרסום חלקי של הערכת השווי

============================================================================================

הערכת השווי בוצעה ע”י:  מר אלברט קריסטל, מעריך שווי מדופלם, בעל תואר ראשון ושני במנהל עסקים

הערכה לנייטרלי בוצעה ע”י: מר גיא חזן, יועץ השקעות מס’ רישיון 8847

============================================================================================

דיסקליימר

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות בדוח זה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות ואין לראות בדוח זה התאמה אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.