דלק רכב – הערכת שווי

דלק מערכות רכב בע”מ, הוקמה בשנת 1965 כחברה פרטית (שם אחר) ובמהלך השנים הפכה להיות ציבורית בבורסה הישראלית. החברה מייבאת ומפיצה רכבים וחלפים מתוצרת: מאזדה, פורד ובמווה (BMW). החברה פעילה באמצעות כשבעה חברות בנות.

החברה מפעילה ישירות כ-12 אולמות תצוגת רכבים, כ-8 אולמות תצוגה על ידי 6 סוכני הפצה עצמאיים. מספקת שירות וחלפים באמצעות מוסך מרכזי וכ-64 מוסכים מורשים לדגמי הרכבים שהיא מייבאת ומפיצה.

החברה מעסיקה כ-343 עובדים, בעלת מחזור מכירות שנתי של כ-4.2 מיליארד ₪, רווחיות נקייה של מעל ל-10% מההכנסות. החברה ממונפת ועומדת היטב בתנאי קובננט מול הבנקים.

לחברה נתח שוק של כ-12% מתוך שוק הרכב הישראלי המוערך בסדר גודל של כ-35 מיליארד ₪ שנתי. החברה צומחת בקצב של כ-2.4% שנתית בטווח הקצר, בשוק שצומח בקצב של כ-4% בטווח הארוך.

לחברה כ-20 מתחרות והצפי שחסמי הכניסה לענף יקטנו ולפיכך יגדילו את עוצמת התחרות בו. מבחינת נתח שוק החברה מוערכת שנמצאת במקום השני אחרי כלמוביל (כ-19%). לחברה יש כושר תחרות טוב מאחר והיא בעלת רשת הפצה ושירות רחבים וכן היא בעלת מותגים מבוקשים, בעיקר מאזדה היפנית.

השוק במונחי מספרי רכבים מוערך בצפי של כ-250,000 רכבים בשנה, מתוחם הצפי הוא שלחברה נתח שוק של כ-12%:כ- 30,000 מסירות רכבים בשנה.

החברה נסחרת במכפיל של כ-4, הון עצמי למאזן של כ-30% ותשואה על ההון העצמי מעל ל-90%. החברה מחלקת דיבידנדים.

הכנסות החברה נובעים בעיקר ממכירת רכבים כ-87%, וכ-12% מחלפים ושירות.

הבעלים62% בעלי עניין (בעיקר מר’ אגמון גיל וקבוצת דלק), כ-9% בידי המוסדיים וכ-29% בידי הציבור.

 

מודל צמיחת החברה:

  • רכישת זכיינות להפצת מותגים ידועים.
  • השקעה בשיווק, שירות והפצה של חלפים תקינים.

שנת הבסיסשנת בסיס תהיה הדוחות המאוחדים לסוף שנת הכספים 2013 ודוחות לרבעונים Q1+Q2 לשנת 2014.

שיטת חישוב השווי: DCF

השקעות: 100 מיליון ש”ח.קבוע.בהנחה שבממוצע החברה תשקיע 100 מיליון ₪ בשנה.

פחת והפחתות: 15 מליון ₪. קבוע.

סיכון נזילות החברההחברה עומדת היטב בתנאי הקובננט.

 

============================================================================================

  • סיכום: נייטרלי
  • תג המחיר הנגזר מהערכת השווי עומד על כ – 3,592,000,000 ש”ח אל מול שווי שוק של 3,596,000,000 ש”ח.
  • פרסום חלקי של הערכת השווי

============================================================================================

הערכת השווי בוצעה ע”י:  מר אלברט קריסטל, מעריך שווי מדופלם, בעל תואר ראשון ושני במנהל עסקים

הערכת קניה בוצעה ע”י: מר גיא חזן, יועץ השקעות מס’ רישיון 8847

============================================================================================

דיסקליימר

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות בדוח זה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות ואין לראות בדוח זה התאמה אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.