המלט – הערכת שווי

המ-לט (ישראל-קנדה) בע”מ, הוקמה בשנת 1961 כחברה פרטית ובשנת 1994 הפכה להיות ציבורית בבורסה הישראלית. החברה מפתחת, מייצרת ומשווקת שסתומים, מחברים ומפצלי זרימה של נוזלים תעשייתיים. החברה פעילה באמצעות כ-11 חברות בנות, ובסיס הפיתוח והיצור שלה הוא בישראל.

החברה מתמחה בפיתוח ויצור של רכיבי בקרת זרימת נוזלים לשני פלחי שוק עיקריים:

  1. לתעשייה הרגילה. – שוק יציב בביקושים.
  2. לתעשיית היצור של שבבים (SEMI) “אולטרה-נקיים”. – שוק תנודתי בביקושים.

החברה בעלת מותגים רשומים, ידע רב, יכולות פיתוח ויצור איכותיים, שיווק והפצה גלובליים, שמעניקים לה יתרון יחסי מול יצרניות מובילות בעולם.

החברה בעלת מחזור שנתי צפוי של כ-90 מיליון $, רווחיות נקייה של כ-12%, תשואה על ההון העצמי של כ-15%, ממונפת ועומדת היטב בתנאי קובננט מול הבנקים. החברה נסחרת  כרגע במכפיל של כ-13.82.

החברה מעסיקה כ-500 עובדים, ומפעילה רשת של משרדי מכירה ישירה במדינות רבות וכן עשרות מפיצי משנה מקומיים בכל מדינה.

עיקר הכנסות החברה הן ממכירות לתעשייה הרגילה המהוות כ-74% ושל כ-26% לתעשיית יצרני השבבים (תעשיית המוליכים למחצה: SEMI), תחום לקוחות יצרני השבבים מחייב פיתוח ויצור של רכיבים בטכנולוגיה ואיכות מאוד מתקדמת. אולם מטבעו, ענף השבבים בעל מחזוריות דו-שנתית שצפוי לשנות ביקושים לרכיבי האולטרה נקיים של חברה, בטווח של עשרות אחוזים בשנה. התנודתיות תלויה בהתחדשות של ענף יצרני השבבים, אשר, בעקבות הבשלה של טכנולוגיות מזעור שבבים חדשה, מצריך הקמת קווי יצור חדשים לשבבים מתקדמים יותר (לצרכי עולם התוכנה המתרחב תמידית בכל טווחי הזמן).

החברה צומחת בקצב של כ-10% לשנה בטווח הקצר, בענף שצפוי לצמוח בקצב של כ-4% בשנה בטווח הארוך.

גודל השוק של ענף שסתומים ומחברים לנוזלים בתעשייה, נאמד בסדר גודל של כ-100 מיליארד $ שנתי (כולל רכיבים לתחום החלל וההי-טק), מתוכו השוק הצפון אמריקאי, אירופה והמזרח הרחוק (כולל סין והודו) מהווים עיקר הנתח.

הענף מחולק לכמה מתחרים בודדים גדולים ולמאות מתחרים קטנים. בודדים בלבד בעלי מומחיות וידע לפתח ולייצר שסתומים ומחברים ללקוחות שהם יצרני שבבים (רכיבים “אולטרה-נקיים”).

הבעלים62% בעלי עניין (בעיקר פימי 4 2007), כ-17% בידי המוסדיים וכ-21% בידי הציבור.1

מודל צמיחת החברה:

  • פיתוח מוצרים בעלי יתרון טכנולוגי על פני מוצרים מתחרים.
  • השקעה ביכולות מו”פ ויצור מתקדמים.

 

סיכון נזילות החברההחברה עומדת היטב בתנאי הקובננט.

============================================================================================

  • סיכום: קניה
  • תג המחיר הנגזר מהערכת השווי עומד על כ – 643,800,000 ש”ח אל מול שווי שוק של 486,970,000 ש”ח.
  • פרסום חלקי של הערכת השווי

============================================================================================

הערכת השווי בוצעה ע”י:  מר אלברט קריסטל, מעריך שווי מדופלם, בעל תואר ראשון ושני במנהל עסקים

הערכת קניה בוצעה ע”י: מר גיא חזן, יועץ השקעות מס’ רישיון 8847

============================================================================================

דיסקליימר

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות בדוח זה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות ואין לראות בדוח זה התאמה אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי.