ריבית על הלוואות

ידוע כבר שאגרות החוב בשווקים הפיננסים מושפעות באופן ישיר מריבית הבנק המרכזי במדינה. בשנים האחרונות מחירי אגרות החוב עלו והתשואות ירדו והכל תוצאה של ירידה מתמדת בריבית המוניטרית בעולם המערבי. כיום, ריבית בנק ישראל עומדת על 0.25% ואילו הריבית בגוש האירו עומדת על 0.05% ובארצות הברית 0-0.25%.

על אגרות חוב של ממשלת ישראל למשך 5 שנים – למשל – התשואה תעמוד על פחות מאחוז.

על אגרות חוב צמודת מדד של ממשלת ישראל למשך 4 שנים – למשל – התשואה כבר תהיה שלילית.  

אז ירידה בריבית משפיע חדות על אגרות החוב וכמובן על הריבית שמשלמים הבנקים ללקוחותיהם.

מה קורה בבנקים

מאחר ואני יודע מה ניתן לקבל באגרות חוב השונות הנסחרות בבורסה וכן מה ניתן לקבל כאשר מפקידים כסף בפיקדון בנקאי (לא הרבה – סביב 0.1% ומטה מזה לשנה) עניין אותי מה ואיך הבנק פועל מול אלו הרוצים לקבל מהבנק כסף – כמה עולה לקבל הלוואה מהבנק. 

כאמור – לכולם ידוע מה ניתן לקבל בשוק עבור הכסף שלנו – אך לא ידוע כמה אנו נשלם במידה ונצטרך הלוואה.

יצאתי לבדוק והתוצאות היו ברורות וחריפות.

בבנק הפועלים למשל ישלם הלקוח עבור הלוואה ל – 5 שנים פריים + 7% עד פריים + 1%

בבנק לאומי למשל ישלם הלקוח עבור הלוואה ל – 5 שנים פריים + 8.5% עד פריים + 1.1%

שימו לב לכוכב הגדול של המערכת הבנקאית – בנק ירושלים.

אני מציין את בנק ירושלים במיוחד מאחר והוא יוצא במסע פרסום חובק אינטרנט ובו מציע הלוואות מהירות ואטרקטיביות ללקוחות כל הבנקים – יצאתי לבדוק.

מילאתי שאלון אינטרנטי מעיק שבו מסרתי את כל הפרטים הידועים עלי ועל משפחתי, סביבת מגוריי, מקום עבודתי, חשבון הבנק שלי – בקיצור – התפשטתי – בשביל לקבל אישור עקרוני להלוואה. שמחתי מאוד שראיתי שקיבלתי אישור עקרוני.

שימו לב – הריבית המוצעת על ההלוואה של בנק ירושלים עומדת על – 10.55% – ובמילים – עשר נקודה חמישים וחמש אחוז.

ובתרגום חופשי – ההפרש שבין מה שהבנק משלם לכם על פקדון של 100 אלף ש”ח לבין מה שתשלמו לו עבור הלוואה של 100 אלף ש”ח עומד על יותר מ – 10%

אם יש לבנקים הערות או הארות לפוסט – אני וקוראיי נשמח לקרוא.