הבורסה בשיא?

אין לי באמת תשובה לכותרת של הפוסט אך אני יודע דבר אחד כמעט בוודאות – הציבור הרחב עדיין לא שם.

הציבור הרחב עדיין לא משקיע וקונה ניירות ערך מכל הבא ליד ולו רק בכדי להיות בעלים גאה של נייר ערך גם אם אינו שווה הרבה (ואולי הוא אפילו בלי ערך).

ההיסטוריה מלמדת שהציבור הרחב נכנס לבורסה אי שם בפיק, אי שם קרוב לשיא. הציבור הרחב רואה את המדדים עולים ועולים, רואה את האח, השכן, החבר, הבוס וכולם – מרוויחים כסף בבורסה – ורוצה גם. אותו ציבור לא רוצה להבין ולא מוכן לשמוע וכל עניינו הוא – “איך אני מצטרף לחגיגה”.

מאחר שכך הם פני הדברים אין פלא שסופו של יום הציבור מפסיד כסף בבורסה.

יהיו קוראים שאולי יחלקו עלי בכך שהציבור הרחב כבר נמצא עמוק עמוק בבורסה. יתכן. התנועה היחידה שהיתה עד כה בניתוח תנועת הכספים היתה פדיונות גדולים בקרנות כספיות. זה בהחלט תמרור.

כמה כסף “שוכב” בתוכניות קצרות טווח עם ריבית אפס???

.

.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות בדוח זה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות ואין לראות בדוח זה התאמה אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי