יש פתרון למחירי אג”ח גבוהים

לא מעט מדברים בשנתיים האחרונות על מחירי אגרות חוב שרק עולים ועולים ושוחקים את התשואה לרמות נמוכות היסטורית. אפילו “מלך האג”ח” ביל גרוס בכבודו ובעצמו אמר לאחרונה שהוא מזהה בועת ענקית באגרות חוב של ממשלת גרמניה במח”מ ארוך. אני הייתי מציע לקחת את עצותיו של מר גרוס בערבון מוגבל. אפילו מוגבל מאוד. על אף שהוא עדיין נחשב כ”מלך האג”ח” הוא מזה זמן כבר לא נמצא בקרן ההשקעות פימקו  אותה ייסד לפני 40 שנה וגם טעויות ההשקעה שלו מתפרסמות ברבים. 

בכל זאת, בוא נתמקד ונתחדד לרגע אל מול מחירי אגרות החוב בעולם. הריביות של הבנקים המרכזיים בשפל של כל הזמנים ובחלק מהמדינות יש דיבורים על המשך הרחבת המדיניות המוניטרית – כמו למשל בישראל ובאירופה – כאשר התוכנית היא להילחם בצמיחה הנמוכה ותחזיות אינפלציה שרק הולכות ונסוגות. ריבית יורדת היא דלק לעליה במחירי אגרות החוב וככל שהן ארוכות יותר כך התגובה אלימה יותר.

נקודת המוצא היא שיתכן, ואני כותב זאת בזהירות, שבחלק מהמקומות והמדינות הגענו לנקודת שפל באמצעים המוניטריים שננקטו לטובת עידוד הצמיחה. זה עדיין לא אומר שהריבית תחזור לכביש המהיר של עליות ריבית בעולם אך עדיין, מעצור במתווה היורד של הריבית גם יכול להיות סימן כלשהו. ומאחר ולעולם לא ניתן לתזמן את השווקים הפיננסים – בוא נתמקד לרגע בהצעה של ביל גרוס מלך האג”ח.

אם הוא צודק – יש פיתרון שאינו במיין סטרים (Main Stream): שימוש במכירה בחסר של אגרות חוב – שורט.

הוא מוכר יותר בנושא של אקוויטי (מניות) אך מצוי וזמין בשפע רב במיוחד בתחום אגרות החוב. אז נכון, לא מדובר על פעולה שמזמינה את הציבור הרחב אך אנשי המקצוע בתחום בהחלט אמורים להכיר את המכשיר.

הפעולה בשורט מאפשרת למכור את אגרות החוב היום, במחיר גבוה, ולקנות את אותה אגרת חוב במחיר נמוך בעתיד – והכל תחת הנחה שהתחזית שלכם נכונה. פרט שולי.

האפשרות הנוספת שעומדת לרשות כל משקיע היא פעילות דומה אך באמצעות תעודות סל או קרנות נאמנות עוקבות \ מחקות. במקרה כזה המכשיר הפיננסי עושה את העבודה וכל שנותר למשקיע זה להיות צודק בתחזית שלו בעניין כיוון הפוזיציה. שוב, פרט שולי.

גם כאן, המח”מ הארוך הוא המניב או המסוכן ביותר. שורט על אגרות חוב במח”מ ארוך יכול להניב תשואה נאה בעיתות של עליית ריבית וככל שנקטין את המח”מ כך יקטן הסיכון. עדיין, הגדרתית, פעולה בשורט הינה פעולה שהסיכון להפסד בה הוא אינסופי. ההסבר לכך נעוץ בעובדה שמחיר הנכס יכול להמשיך לטפס ולטפס ומחזיק השורט ממשיך לרשום עוד ועוד הפסדי הון.

בחזרה לביל גרוס. אם במקביל להצהרות שלו הוא גם פעל, ואני יוצא מנקודת הנחה שהוא מבין דבר או שניים, אזי הוא רשם הפסדי הון גבוהים מאוד. כאשר הוא מפרסם שהוא רואה מחירי אג”ח גבוהים מדי – הפוזיציה המתבקשת היא פוזיציית שורט. פזויציית שורט בעיתות של ירידה בריבית ועליית מחירי אג”ח ושחיקת התשואות משמע – הפסד כסף רב בפוזיצייה. 

.

.

.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות בדוח זה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות ואין לראות בדוח זה התאמה אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי