תשואות אגרות חוב להיום

לא מעט כתבתי כאן על אגרות חוב, בעיקר ממשלתיות ועל הסיכון שבירידה במחיר אגרות החוב ועליית תשואות. להלן התשואות של מדדי אגרות חוב השונים:

מדדי אגרות חוב ממשלתיות:

1. ממשלתי שקלי מח”מ 0-2: תשואה 0.17% – ממשלתי צמוד: 1% – (מינוס)

2. ממשלתי שקלי מח”מ 2-5: תשואה 0.86% – ממשלתי צמוד: 0.5% – (מינוס)

3. ממשלתי שקלי מח”מ 8.5: תשואה 2.41%  – ממשלתי צמוד: 0.4%

 

מדדי אגרות חוב קונצרניות:

1. תל בונד 20 מח”מ 4.7: תשואה 1.43%

2. תל בונד 40 מח”מ 3.9: תשואה 1.13%

3. תל בונד שקלי מח”מ 3.5: תשואה 2.6%

4. תל בונד צמודות בנקים מח”מ 3.3: תשואה 0.03%

5. תל בונד מאגר מח”מ 3.6: תשואה 2.9%

 

מה זה בעצם אומר? שמספרים אלו הם התשואה לפדיון. המשקיע שיחזיק באגרות החוב עד תום המועד – זו התשואה שהוא יקבל כל שנה בשנה.

האם זה טוב? האם זה מספק? לכל משקיע תשובה שונה ולכן אין תשובה נחרצת.