קרנות נאמנות וההסבר ללקוח חדש

אני נוהג מדי פעם לספר פה על פגישותיי עם לקוחות פוטנציאלים ואת הרשמים שאני לוקח איתי מכל פגישה שכזאת.

היום נפגשתי שוב עם לקוח שכזה. לאחר אי אילו דחיות בפגישה הראשונה הגיע הרגע ונפגשנו בשרתון סיטי טאואר על קפה הפוך וכוס תה. לאחר ביקור באתר האינטרנט הזה, הלקוח הצליח להבין בערך מה אני עושה ומה ואיך אני יכול לעזור לו. בפתח השיחה סיפרתי ללקוח במילותיי שלי מה עשיתי בעבר, מה אני עושה היום ואיך, אולי, ניתן לשתף פעולה.

מאחר וכפי שאתם יודעים החינוך הפיננסי בארץ (מסתבר שגם בעולם הרחב) שואף לאפס – שוב נתקלתי באדם עם בורות פיננסית שלא באשמתו.

אז היום אשתף אתכם על ההסבר שלי לקרנות נאמנות כפי שהצגתי בפני הלקוח – כך שההסבר יהיה מובן לאדם מין הישוב:

קרנות נאמנות הן מכשיר השקעה המונפק ע”י בתי השקעות – פסגות, הראל, אלטשולר שחם, טופ-אלפא, איביאי, אפסילון, ילין לפידות וכו’.

כל בית השקעות מנפיק קרנות נאמנות רבות כאשר לכל קרן וקרן יש מדיניות השקעה ברורה אשר נקבעת מראש ע”י מנהל הקרן ועל פיה קונה המשקיע בקרן הנאמנות יכול לדעת היכן הוא משקיע את כספו. 

דוגמא: מדיניות הקרן: השקעה במגזר מניות חברות הנדל”ן – קרנות מתאימות: פסגות נדל”ן, אלטשולר נדל”ן, איביאי נדל”ן וכו’.

כל משקיע יכול לבחור איזה קרן לקנות לתיק ההשקעות שלו וזאת על פי בחינת ביצועי הקרן בטווחי זמן שונים  – תשואה, דמי ניהול, אפיון הסיכון, היסטוריה, ביצוע מול מדד היחס ועוד ועוד פרמטרים.

ידוע הוא שכל בית השקעות קונה עבור לקוחותיו אך ורק את קרנות הבית ולאו דווקא את הקנות הטובות ביותר. הפועל היוצא הוא שיתכן מאוד שבית ההשקעות פסגות יקנה עבור לקוחותיו את ‘פסגות נדל”ן’ ולא את ‘אלטשולר נדל”ן’ על אף שביצועי אלטשולר טובים יותר וזולים יותר.

לאחר מכן הסברתי ללקוח כי תפקידי, כיועץ אישי, שאינו מקבל תמורה או עמלה מאף גוף השקעות אלא מקבל את שכרו אך ורק מהלקוח, לייעץ לו להחזיק את הקרן הטובה ביותר מבין הקיימות. מאוד פשוט.

,

,

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים במסמך זה (להלן- “המידע”) מסופקים כשירות לקוראים ואינם משקפים בהכרח את עמדתו הרשמית של גיא חזן-יועץ השקעות פרטי. אין לראות במסמך ובמידע הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם. אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו המקצועי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ השקעות- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. אין לראות במסמך זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי גיא חזן-יועץ השקעות פרטי ומידע הנובע ממקורות אחרים, תחת הנחה שהינו מידע מהימן. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור. המידע המופיע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, מסמך זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. גיא חזן-יועץ השקעות פרטי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות בדוח זה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות ואין לראות בדוח זה התאמה אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. כל הזכויות במסמך זה ובמידע שייך לגיא חזן-יועץ השקעות פרטי