עמלות עמלות עמלות

מה מספר לכם הבנקאי בבנק בכל הקשור לתיק ההשקעות?