אובייקטיבי – ביצועי קרנות נאמנות

מדי פעם בפעם מפרסמים באתרים הכלכליים ובעיתונות הכלכלית את ביצועי קרנות הנאמנות השונות.

לא פעם ניתן לזהות קרן נאמנות זוהרת במיוחד ולעתים יש אף יותר מקרן נאמנות זוהרת אחת.

מאחר ואיני רוצה לשים זרקור שלילי על חברת ניהול קרנות מסויימת – אתייחס רק ל”שיטה”.

מנהלי קרנות נאמנות מחזיקים \ מפעילים \ מנהלים \ מפרסמים מספר קרנות נאמנות שמאוד דומות מבחינת חשיפה לסיכון. לפעמים הדמיון הוא אפילו בשם הקרן. למשל: בטוח להשקיע 20\80 או בטוח להשקיע בריבוע 20\80 או בטוח להשקיע פרימיום 20\80.

הדבר היחידי שבטוח הוא שבכל נקודת זמן, לפחות אחת מקרנות הנאמנות תציג ביצועים העולים על ביצועי הקרנות האחרות בשוק.

עוד דבר אחד בטוח – שזוהרה של קרן נאמנות מסויימת תבליט אותה לעיתונאי התורן. עוד דבר אחת בטוח – הצלחה של הקרן תעלה אותה בדרוג הבנקים השונים ובכך תגיע לתיקי ההשקעות של המשקיע.

אז בשביל להיות אובייקטיבי צריך לבחון את הפרמטרים השונים כמו ביצועי הקרן לאורך זמן, מדדי הסיכון השונים, דמי הניהול ועמידה במדיניות הקרן לאורך זמן.

זהירות

ובהצלחה

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.