השוק נותן והשוק יכול גם לקחת. ומהר

זה כבר ידוע שמה שהשוק נותן הוא גם יודע לקחת.
[קרא עוד]