בורסה שניה בישראל

אני זוכר שרק לפני שנים לא רבות הפעילים בשוק ההון המקומי זעקו וצעקו על מצב הבורסה בישראל. לטענתם, אין כלל הצדקה לבורסה בישראל וכדאי לחשוב על פתרון אחר. יעיל ונכון יותר. אותם פעילים ראו איך מחזורי המסחר מצטמקים ואיך חברות גדולות במדדים הראשיים נסחרות במחזור כספי של אלפי שקלים בודדים. וזה עוד לפני בחינת מחזורי המסחר במניות השורה השניה השלישית והרביעית.

אז עברו כמה שנים והקולות הללו שקטו. לא שומעים תלונות היום. המצב אולי השתנה קצת אך לא התהפך.

אז בימים אלו פרסמה הוועדה הבינמשרדית על בחינת אפשרות להקמת בורסה שניה בישראל.

מדובר על בורסה ייעודית לחברות קטנות ובינוניות.

בסקירת הוועדה נדונו מגוון תחומים כמו מודל הפיקוח, מאפייני המשקיעים, מאפייני החברות שיכולות להירשם למסחר, דרישות רישום, אופן הנפקת ניירות הערך, אפשרויות למעבר בין הבורסות, חובות הגילוי והדיווח ועוד ועוד נתונים שהם התשתית להקמת בורסה.

אם בוחנים את הרעיון זה יכול להיות רעיון בכלל לא רע אם יצליח.