“זה הזמן לקנות מניות”

איזה כיף זה אם יהיה אתר אינטרנט שכזה, או אפילו איזה מיסרון (סמס) חביב, או אדם בשר ודם, שיוכל לתת לנו אות. אות מוחלטת וסופית שתאשר שהגיע העת לקנות מניות.

היינו מתחברים ומקבלים איתות ברור ומוחלט לקנות מניות ת”א 35, או שאולי לקנות מניות בנקים ובכלל.. מקבלים פילוח מדויק של מדדים ולצידם הכיתוב – “זה הזמן לקנות”.

כשמדובר במניות מסוימות, אזי בכלל היינו רוצים לשמוע את המשפט הזה. משהו בסגנון – “זה הזמן לקנות טבע” או “זה הזמן לקנות פייסבוק” או “זה הזמן לקנות פז”.

תארו לכם שהיה לכם מקור שמדווח בכל דרך שתבחרו – שיחת טלפון, מייל, סמס, פקס, יונה, מורס – “זה הזמן לקנות מניות”.

עוד יותר מכך, תארו לכם שהמקור לא היה חשוד בשימוש במידע פנים אלא פשוט היה יודע בדיוק מירבי היכן נקודת הכניסה האופטימלית שמשם והלאה המניה שעל הפרק תרשום רק תשואות חיוביות.

איזה כיף זה אם יהיה אתר אינטרנט שכזה, או אפילו איזה מיסרון (סמס) חביב, או אדם בשר ודם, שיוכל לתת לנו אות. אות מוחלטת וסופית שתאשר שהגיע העת לקנות אגרות חוב.

היינו מתחברים ומקבלים איתות ברור ומוחלט לקנות את מדד אגרות החוב תל בונד 20 , או שאולי לקנות אגרות חוב בנקאיות ובכלל.. מקבלים פילוח מדויק של מדדים ולצידם הכיתוב – “זה הזמן לקנות”.

כשמדובר באגרות חוב מסוימות, אזי בכלל היינו רוצים לשמוע את המשפט הזה. משהו בסגנון – “זה הזמן לקנות אגרות חוב של שיכון ובינוי” או “זה הזמן לקנות אגרות חוב של דיסקונט השקעות” או “זה הזמן לקנות אגרות חוב של שפיר הנדסה”.

תארו לכם שהיה לכם מקור שמדווח בכל דרך שתבחרו – שיחת טלפון, מייל, סמס, פקס, יונה, מורס – “זה הזמן לקנות אגרות חוב”.

עוד יותר מכך, תארו לכם שהמקור לא היה חשוד בשימוש במידע פנים אלא פשוט היה יודע בדיוק מירבי היכן נקודת הכניסה האופטימלית שמשם והלאה אגרת החוב שעל הפרק תרשום רק תשואות חיוביות.

אז יש לי חדשות בשבילכם..

יש כאלה. יש כאלה “שיודעים”. הם מדווחים, מצותתים, מאותתים, שולחים, משתפים, ובעיקר בעיקר – מתפארים.

החדשות הפחות סקסיות הן שאין באמת מקור כזה.

אין מקור שיודע היום, או מחר, מהי נקודת הזמן האופטימלית.

הנקודה החשובה ביותר: מאחר ואנו כמהים למקור כזה חלקנו נוטה לשכוח שאין ומאמץ מקורות אכזב.

השווקים חיוביים – ראו הוזהרתם.

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.