אובייקטיבי – חברות משפחתיות

אנו נתקלים בחברות משפחתיות בעיקר בסקטור הפרטי. חברות שאינן חשופות לציבור ומניותיהן לא נסחרות בבורסה.

בחברות האלה לא נדע מי בעלי המניות העיקריים, מי המנכ”ל, מי חברי הדירקטוריון וכמה כסף מרוויחים 5 בעלי השכר הגבוה ביותר.

מעט מאוד חברות משפחתיות מצליחות שנשארות גם פרטיות לאורך זמן. במרבית המקרים  מגיע העת שהחברה יוצאת בהנפקה (IPO) ומגייסת כסף בתמורה למניות ואגרות חוב וממשיכה בהצלחה של פיתוח העסק והעמקת הרווחיות.

עיקר ההצלחה נובעת משמירה על ערך המשפחתיות גם כאשר החברה ציבורית. נכון, יש לא מעט מכשולים כאשר מדובר בחברה משפחתית אך כאשר יודעים לשים את האגו בצד ובני המשפחה מצליחים לנהל את הביזנס – בעלי המניות יכולים לראות פירות מהשקעתם.

הרעיון הוא שמלבד העסקים נטו חולקים בני המשפחה גם תרבות ערכית, תשתית סיכון נמוכה יותר, מחויבות משפחתית ומערך קבלת החלטות מגובש ואחיד.

החברות מהסוג הזה מרכיבות את מדד תל אביב פמילי כאשר הקריטריון המרכזי הוא שלפחות 3 נושאי משרה בכירה או דירקטורים יהיו בני אותה משפחה וכאשר לפחות 40% מההון יוחזקו ע”י בני משפחה.

מי שמתחבר לכל אלו יכול להיחשף למדד תל אביב פמילי הכולל כיום כ – 27 חברות. בין החברות המוכרות יותר במדד ניתן למנות את רמי לוי, הראל השקעות, פוקס, ויקטורי, קרסו ומיטב.

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.