חברות המחלקות דיבידנד

לאחרונה קיבלתי מספר מיילים בנוגע לחברות המחלקות דיבידנד. אז החלטתי גם אני להתייחס לעניין.
אני מחלק את העניין ל-2:
1. חברות המחלקות דיבידנד באופן קבוע ועקבי.
2. חברות המחלקות דיבידנד

השקעה בחברה המחלקת דיבידנד באופן קבוע מאפשרת למשקיע לנעול תשואה בדומה לריבית המתקבלת מריבית על השקעה באגרת חוב עם יכולת חישוב תשואה כלשהי.
בדומה לאגרת חוב, גם חברות המחלקות דיבידנד באופן עקבי וקבוע נבחנות תחת חישוב תשואת הדיבדנד מה שהופך אותן לאטרקטיביות אל מול חברות שאינן מחלקות.

לפי נתוני יחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך כ – 40% מחברות הבורסה בתל אביב מחלקות דיבידנד קבוע.

צריך לזכור.. חברה המחלקת דיבידנד, ברוב המקרים, היא חברה מצליחה, חברה מרוויחה וחברה שרואה את בעלי מניותיה המשקיעים בה ומעוניינת לתגמל אותם.

בבורסה בתל אביב, וגם בבורסות זרות, ישנם מדדים העוקבים אחר חברות המחלקות דיבידנד – מדד התל-דיב – ובמקביל ישנם מוצרי השקעה המאפשרים להיחשף למדדים אלו ולחברות אלו.

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.