1 דולר אמריקאי = 3.41 ש”ח

לפני 18 שנים, בשנת 2002, היה שווה דולר אמריקאי מעל 5 שקלים. היו זמנים.

שווי מטבעי מייצג באופן לא רע, אך גם לא בלעדי, את מצבו של המשק. מצבו של המשק הישראלי טוב. המצב הכלכלי-פוליטי-בטחוני-מדיני ששרר פה בשנת 2002 השתפר משמעותית לאורך השנים. 

נתון נוסף המשפיע על מצבו של המטבע – פערי ריבית.

כאשר יש היתכנות לקבל ריבית גבוה על דולר אל מול השקל – המשקיעים והספקולנטים ימכרו שקלים לטובת הדולר. המצב נכון לכלל המטבעות.

התנודות בשקל מול הדולר מעניקות לישראלים כוח קניה משמעותי לעומת יצואנים ישראלים שמקבלים פחות דולרים לכל שקל.

גם בנק ישראל טומן את ידו בצלחת ומדי פעם פועל בשוק המט”ח – שקל דולר. לאורך השנים האחרונות בנק ישראל פעל בשוק ובכספת מונחים כבר מעל 130 מיליארד דולר.

בנק ישראל מנסה להשפיע על שערי המטבעות גם באמצעות הריבית.

לאור אירועי השבועות האחרונים והאפשרות שוירוס הקורונה יפגע בכלכלות העולם בטווח הקצר – יתכן שבנק ישראל יפעל ויוריד ריבית כחלק מהכנה לפגיעה פוטנציאלית.

הערכות של מרבית הגופים הפיננסים בישראל הן שהבנק המרכזי אכן יפעל להורדת ריבית.