חשיפה לנפט – ספוט

מחיר ספוט הוא מחיר החבית. זו האמיתית. לא חוזים ולא נעליים.
אך מה לעשות – לא ניתן להיחשף למחיר הספוט.

אז דרכי החשיפה שהיו מקובלות עד לא מזמן – חשיפה לתעודות וקרנות שונות שנסחרות בארץ ובעולם אך צמודות לחוזים עתידיים, שאלו מצידם מתנהגים שונה מהותית ממחיר הספוט.

חשיפה אפשרית נוספת לנפט יכולה לבוא באמצעות חשיפה למגוון החברות הפועלות בתחום – שהרי מחיר הנפט משפיע משמעותית על תוצאותיהן הפיננסיות.

במגזר הנפט פועלות חברות בגוון תחומים כגון חיפוש נפט, פיתוח שדות נפט, זיקוק ושיווק נפט, אחסון, שינוע וציוד.

תנודות במחיר הנפט משפיעות על כל תחומי הפעילות וככל שמחיר הנפט גבוה יותר כך שולי הרווח עולים. במחיר הנוכחי סביר להניח שיהיו חברות שייעלמו מהמפה ואלו שישארו ישלימו את שיווי המשקל כאשר המחיר יעלה.

בארץ נסחרות קרנות סל שמאפשרות חשיפה לחברות מתחום הזה כמו למשל הקרן של פסגות (פסגות ETF ספ אנרג’י) ושל קסם (קסם ETF ספ אנרג’י).

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.