לא רוצה נפט. רוצה אנרגיה מתחדשת

זה כבר יותר מטרנד.

כל נושא האנרגיות המתחדשות מקבל משנה תוקף גם בזמן מגיפה עולמית.

העולם מבין את הזיהום שיש בשימוש בנפט, פחם וגז וצועד לעבר מעבר מהיר לשימוש באנרגיות מתחדשות כגון אנרגיה סולארית, אנרגיה הידראולית (מים), אנרגיית רוח, אנרגיה גיאותרמית (אדמה) ורשתות חשמל חכמות.

גם הרגולטורים לא נשארים מאחור ויש דחיפה ממשלתית חזקה מאוד למעבר לשימוש באנרגיות מתחדשות.

בפן העסקי – הרבה יותר זול להפיק אנרגיה מתחדשת.

הנושא מתחבר כמובן גם לנושא האקלים ושמירה על כדור הארץ. הפסקת השימוש בנפט, פחם וגז עוזרת לשיקום האקלים בכדור הארץ.

ישנן חברות רבות הפועלות למיתון פליטת גזי החממה לצד התייעלות אנרגטית וגם פה יש דחיפה משמעותית של הממשלות בדמות תקציבי ענק לתחום.

אז ניתן לחפש את החברה שאולי תצליח בעסקיה ואפשר, כמו שאני מעדיף במקרים רבים, להיחשף לסקטור כולו.

בארץ, חברת MTF מבית מגדל מנהלת קרן בתחום אנרגיות מתחדשות וחברת KTF מבית קסם מנהלת קרן על פתרונות אקלים. בחו”ל – ICLN

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.