הרצון לקבל תשואה גבוה ובית המשפט

הבוקר קיבלתי טלפון שהזכיר לי נשכחות על מקרה שקרה לפני מספר שנים.

אדם נחמד התקשר אלי והתלונן על הפסדים בתיק ההשקעות. האדם הנחמד הסביר לי איך הוא ואשתו השקיעו במניות ואגרות חוב באמצעות איש מקצוע – חברת ניהול תיקים – ואיך השווקים היו ממש חיוביים ואילו תיק ההשקעות שלהם רשם הפסדים ניכרים.

אותו אדם שלח לי את מבנה תיק ההשקעות, את תדפיסי הבנק ואת כל החומר הרלוונטי.

בשורה התחתונה, שלו, הוא רוצה לתבוע את מנהל ההשקעות שלו על כך שהפסיד לו כסף.

האדם הנחמד הסביר לי בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כי כל רצונו בהשקעות היה לייצר תשואה קטנה ולא להתעשר מתיק ההשקעות. משהו ממש סולידי, קטן ולא מאיים.

על פניו, תיק סולידי לא אמור לייצר הפסדים “כואבים” במיוחד אם השוק חיובי.

נבירה בחומר זרקה אותי למקום אחר לגמרי.

אכן, בתחילת ההתקשרות של האדם הנחמד עם בעל הרישיון היה רצון לתיק סולידי ובלי הרבה סיכונים. מאחר והתיק עבד “לאט” (כהגדרתו של מנהל ההשקעות) הוצע ללקוח להגדיל את הסיכונים. האדם הנחמד קיבל את העצה ואף ביקש להגדיל את הסיכונים באופן משמעותי – הרבה יותר ממה שהוצע לו. האדם הנחמד ביקש להיחשף למניות יותר מסוכנות, לאגרות חוב שאינן בהכרח בדירוג השקעה ולאופציות על שני המכשירים הללו.

כמו ישראלי ממוצע – את זה האדם הנחמד לא סיפר לי.

ברשומות שהובאו בפני הבנתי שתיק ההשקעות הנדרש הוא כבר ממש לא סולידי וכן בא לנסות ולייצר תשואה עודפת משמעותית על השוק תוך נטילת סיכונים בהתאם.

עוד עולה מהרשומות כי בתחילת הדרך שלאחר השינוי בתמהיל ובסיכונים אכן תיק ההשקעות נצבע ירוק עז אך לאחר מכן, ובאופן חד יחסית, החל תיק ההשקעות לשקוע ולהידרדר.

האדם הנחמד ביקש לתבוע את בעל הרישיון באמצעות עורך דינו וביקש ממני חוות דעת מקצועית לצורך כך.

בבואי לערוך את חוות דעתי הבהרתי בכתובים כי האדם הנחמד היה זה שדרש להגדיל סיכונים והיה ער במרבית המקרים לכל המתרחש בתיק ההשקעות. כל עוד המצב של תיק ההשקעות היה ירוק וחיובי הכל היה טוב והינה ברגע שהגיעו ימים אדומים והפסדים – פתאום המצב לא התאים והאדם הנחמד היה פחות נחמד וביקש לתבוע.

בחוות דעתי המקצועית שהוגשה לעורך הדין של האדם הנחמד כתבתי כי אין מקום להגיע לבית משפט ואין מקום לתביעה כנגד בעל הרישיון. את כל טענותיו צריך האדם הנחמד להפנות כלפי עצמו בלבד. גם אם בעל הרישיון לא הצליח לייצר תשואה עודפת ויתכן שבשוליים אף נטל סיכונים גבוהים מאוד – את הסיכון הרב ביקש האדם הנחמד להכניס אל תיק ההשקעות שלו וסיכון משמעו שיתכן ויתממש.

האדם הנחמד המשיך עם עניינו לבית המשפט עם עורך דין אחר, על אף שחוות דעתי לא ייצגה והתיישבה עם דעתו (הוא לא עשה בה שימוש), ולאחר שנה הפסיד בבית המשפט.