הבסיס לקריאת דוח כספי

המשקיע האגדי וורן באפט אמר פעם שהוא ישקיע רק בחברות שכל טמבל יכול לנהל. הבסיס לכך הוא כל מיני משחקים פיננסים שניתן לבצע בדוחות של החברות מה שעלול לעוות תוצאות או לגרום לאיבוד מידע קריטי בבואנו לבחון דוח חברה וכדאיות השקעה. חברות פשוטות “שכל טמבל יכול לנהל” אינן נדרשות ללופים פיננסים לאור פשטות העסקים.

עם זאת, אני חייב לכתוב שהיום כמעט בכל חברה ציבורית יש סוג של הנדסה פיננסית, קלה או עמוקה וזאת לאור ההתפתחות הטכנולוגית, גלובליזציה והתפתחות התקנים החשבונאיים.

אין תפקיד המאמר ללמד איך לנתח דוח אלא יותר לתת מענה בסיסי לאיך נראה דוח פיננסי של חברה ואיך לקרוא דוח ומהם הסעיפים העיקריים בו.

דוח כספי מורכב מ – 3 דוחות עיקריים + דוח מילולי ומפורסם בכל רבעון כאשר הדוח האחרון יהיה בדרך כלל דוח רבעוני + דוח לסוף השנה. הדוח השנתי, בניגוד לרבעוני, יהיה לרוב עמוס יותר ומורכב יותר ויכיל יותר מידע. נתוני הדוחות שיפורסמו, תמיד יהיה צמודים למספרי השוואה – הדוח הדומה בשנה או בתקופה המקבילה אשתקד. למשל: המכירות ברבעון הנוכחי אל מול הרבעון המקביל אשתקד.

הדוחות: דוח מאזן, דוח רווח והפסד, דוח תזרים מזומנים (המורכב בעצמו מ – 3 דוחות: תז”מ מפעילות שוטפת, השקעה ומימון) ודוח הדירקטוריון.

דוח מאזן

דוח המאזן מצלם את מצב החברה ביום הדוח ונותן תמונה על כל נכסי החברה והתחייבויותיה.

נכסי החברה לדוגמא: מזומן, פיקדונות, תיק ני”ע, מלאים, נדל”ן, חוב לקוחות, מוניטין ועוד.

התחייבויות החברה: חובות לספקים, חוב לבנק, חוב למחזיקי אג”ח, חוב לעובדים ועוד.

ההפרש בין נכסי החברה להתחייבויותיה הוא בעצם ההון העצמי של החברה.

לשם הדוגמא בלבד: אם הנכסים שווים 100 וההתחייבויות 80 – הון החברה יעמוד על 20.

דוח רווח והפסד

בניגוד לדוח המאזן – דוח רווח והפסד מודד את הפעילות מתחילת התקופה הנמדדת ועד ליום הדוח. הדוח מודד את פעילות החברה השוטפת – כמה היא מוכרת, כמה עולה לה למכור ואיזה רווח היא גוזרת מפעילותה.

השורה הראשונה בדוח היא מדידה של המכירות\הכנסות לתקופה מתחילת הרבעון\תחילת שנה ומתחת לה נמצא את שורת עלות המכירות המודדת כמה עולה לחברה לייצר את המכירות. למשל, לשלם לעובד ייצור שכר זה חלק אינטגרלי מעלות המכירות אך לשלם לאיש מכירות זה לא חלק מעלות זו. קיזוז עלות המכירות מהמכירות מביא אותנו לרווח הגולמי שזה באופן גס הרווח האמיתי של פעילות הליבה של החברה לפני כל מיני סעיפים משונים והוצאות שונות. מהרווח הגולמי נקזז הוצאות שונות כגון הוצאות הנהלה וכלליות (למשל שכר מנהלים, מסע פירסום והוצאות משרד) ונגיע לרווח תפעולי. קיזוז הוצאות שונות מהרווח התפעולי יביא אותנו למספר הסופי של רווח נקי לפני מס ובקיזוז המס נגיע לרווח נקי אחרי מס. אם נחלק את הרווח הנקי במספר המניות של החברה נקבל את הנתון של רווח למניה.

דוגמא: מכירות 100, עלות המכירות 60 = רווח גולמי 40. הוצאות הנהלה וכלליות 10 = רווח תפעולי 30. עלויות שונות 5 = רווח נקי 25. מס חברות 10 = רווח נקי 15. 100 אלף מניות = רווח למניה 0.00015.

דוח תזרים מזומנים

מבלי להתעמק יתר על המידה בשלושת הדוחות השונים בסעיף זה – דוח תז”מ מפעילות שוטפת, דוח תז”מ מפעילות השקעה ודוח תז”מ מפעילות מימון – אכתוב כי תפקידו של הדוח הוא להציג לנו את יכולת החברה לייצר מזומן מפעילותה.

דוגמא בולטת בה ניתן לנתח את השפעת תזרים המזומנים היא חברה המוכרת באשראי ארוך או למשל חברות נדל”ן. אם החברה רושמת היום הכנסה ממכירת מוצר כשמכרה אותו בתשלומים אזי נרשמת מכירה בשורת המכירות אך המזומן מהעסקה עדיין לא נמצא בקופת החברה. חברת נדל”ן המקימה היום בניין עדיין לא מכרה דירות אך יש לה כבר היום הוצאות רבות. נוצר עיוות בתזרים המזומנים ולכן יש צורך בדוח שיסביר את מה שקורה.

דוח דירקטוריון

דוח הדירקטוריון הוא ברובו דוח מלל. הדירקטוריון אחראי על מינוי הנהלת החברה ומנכ”ל החברה ולכן בדוח הזה נותן הדירקטוריון דין וחשבון על פעילותו ועל השקפתו וציפיותיו מהחברה ומהנהלת החברה. הדירקטוריון מסביר איך הוא רואה את מצב העסקים בחברה ופורס את משנתו כיצד הוא רוצה לראות את עסקי החברה בעתיד.

דוח הדירקטוריון לא פחות חשוב מהדוחות האחרים ולפעמים אף חשוב מהאחרים. בעוד הדוחות מאזן, רווח והפסד ותז”מ מספרים תמונה היסטורית (מבט לאחור) של מה קרה בחברה עד היום, דוח הדירקטוריון מספר לנו מה הציפיה לעתיד.

לא מעט קורה שמניות מפרסמות דוחות כספיים מצויינים אך המניה רושמת ירידות שערים. הסיבה יכולה להיות שדירקטוריון החברה פירסם בדוחות כי הציפיות של החברה לעתיד נראות פחות טוב.

יש גם מקרים הפוכים בהם החברה מפרסת דוחות כספיים גרועים אך המבט לעתיד נראה מבטיח ולכן מניות החברה עולות.

דוחות כספיים של חברות ציבוריות בישראל מפורסמות באתר מאיה

דוחות כספיים של חברות ציבוריות בוול סטריט ניתן למצוא ביאהו פיננס