חשיפה להנפקות IPO

הכותרות זועקות שהשוק רותח ויש לא מעט הנפקות IPO בשוק. חלקן אפילו רושמות עליות חזקות כבר בימי המסחר הראשונים.

הנפקת IPO היא בעצם הנפקה ראשונה של מניות לציבור – גיוס הון מציבור המשקיעים. ישנן סוגים נוספים של גיוסי הון בבורסה כגון הנפקה של חברה שמניותיה כבר נסחרות בבורסה, רישום למסחר, מיזוג לשלד בורסאי ועוד.

הנפקת IPO תבצע חברה חדשה שעד כה היתה פרטית ובעלי מניותיה מעוניינים להפוך אותה לציבורית. במסגרת ההנפקה החברה מגייסת כסף אותו היא מייעדת לפיתוח העסקי שלה כך שתוכל לצמוח ולהשיא ערך גדול יותר לבעלי מניותיה – הן הוותיקים והן החדשים שזה עתה קנו בהנפקה.

ברגע שחברה עברה הליך IPO היא הופכת להיות חברה ציבורית – חלק ממניותיה מוחזקות ע”י הציבור והיא מחויבת לעמוד בסטנדרטים אחידים ומחמירים של ניהול ודיווח שוטף על פעילותה ועסקיה.

הפיקוח ההדוק מתבצע ע”י הרשות לניירות ערך.

בתום הליך ההנפקה מניות החברה הופכות להיות סחירות בבורסה וכל אדם יכול לקנות או למכור מניות. השינוי בשער המניה גוזר את שווי החברה בבורסה בכל רגע ורגע.

כל אדם יכול לקנות מניות בהנפקה אך עם זאת צריך לציין שדרוש ידע מעבר לבסיסי מאחר וזה לא כמו לקנות מניות בבורסה.

בוול סטריט נסחרת תעודת סל העוקבת אחר חברות שמנפיקות את מניותיהן – IPO

.

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.